Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar - Odabrane teme iz računarstva

Šifra: 33444
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Radunović
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada - eseja u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s odabranim temama iz područja informacijsko - komunikacijskih tehnologija koje se ne obrađuju detaljno u ostalim kolegijima a nužna su kompetencija učitelja/ice informatike u srednjoj školi. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica informatike, za afirmaciju problemnosti i suvremenosti kao temeljnih načela nastave informatike na svim obrazovnim razinama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Odabrane teme iz računarstva realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi zadanu temu te ju prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema. (1 tjedan) Studentima/cama će biti ponuđene sljedeće teme: Paradigme programiranja (naredbovna, objektno - orijentirana, funkcionalna, logička); Sigurnost računalnih sustava; Web tehnologije; Računalna grafika, Multimedijski sustavi.
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Računarski praktikum 1
6. semestar
Izborni seminar 4 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Goran Radunović:

  Utorkom 12-14h u uredu 314. Obvezna najava mailom.

  Lokacija: 314/III

SADRŽAJ

Sve relevantne obavijesti za tekuću akademski godinu pratite preko sustava Merlin.

(Strara web stranica kolegija neće biti ažurirana od ove godine.)

 

Pravila kolegija

 

Pravila
 • O preuzimanju seminarskih tema
  • Seminarske teme mogu se preuzeti isključivo u terminu nastave u prvom ili drugom tjednu nastave. Studenti koji to ne učine, neće moći položiti kolegij ove akademske godine. Naknadni formalni upis kolegija nije opravdanje za kašnjenje.
  • Seminarski radovi i prezentacije izrađuju se u projektnim timovima sastavljenim u pravilu od po troje studenata. Preporučuje se da se studenti sami organiziraju u timove. Zadatak svakog tima je pripremiti pisani seminarski rad o odabranoj temi u obliku web stranice i održati javno izlaganje teme (prezentaciju). Studente koji ne uspiju sastaviti projektni tim rasporedit će nastavnik.
 • Rok za predaju seminarskih radova:
  • Svi seminarski radovi predaju se istog dana, a termin biti će određen na satu u drugom tjednu nastave, kada se utvrdi točan broj projektnih timova.
  • Seminari se predaju tako da se nastavniku e-mailom pošalje link na web stranicu prezentacije.
 • Termini prezentacija
  • Nakon što se utvrdi točan broj projektnih timova, nastavnik će odrediti termine prezentacije svakog tima.
 • Priprema i izlaganje seminarskih radova
  • Web stranica mora biti samodostatna, u smislu da mora sadržavati puni tekst, dok je za prezentaciju (izlaganje) potrebno napraviti dodatnu powerpoint prezentaciju.
  • Na kraju web stranice treba biti popis literature (izvora).
  • Svaka grupa treba pripremiti i održati prezentaciju u trajanju od 20 do 25 minuta. U prezentiranju, kao i u pripremi seminara, trebaju sudjelovati svi članovi grupe.
  • Seminari će biti digitalno testirani na plagiranje. U slučaju otkrivanja plagiranja - seminarska grupa automatski pada kolegij.

 

Ocjenjivanje i uvjeti za potpis

 

Ocjenjivanje i uvjeti za potpis
 • Prisutnost prezentacijama ostalih timova se evidentira. Studenti su dužni prisustvovati na najmanje 70 % termina prezentacija seminara. Studentima koji neopravdano izostanu s više od 30 % termina prezentacija zaključuje se ocjena nedovoljan (1).
 • Seminarski rad (web stranica) se ocjenjuje najviše s ocjenom 5. Osim u iznimnim slučajevima, ova je ocjena ista za sve članove tima. Ne postoji mogućnost naknadne predaje seminara niti njegovog ispravljanja.
 • Prezentacija seminara ocjenjuje se također najviše s ocjenom 5. Ocjenjuje se cijeli tim zajedno i doprinos pojedinog studenta radu tima. Ocjene pojedinih članova tima najčešće se neće bitno razlikovati.
 • Ukupna ocjena računa se kao prosjek ocjena seminarskog rada i prezentacije.
 • Minimalni uvjet za prolaznu ocjenu, uz 70 % prisustva na nastavi, jest da i pisani seminarski rad i njegova prezentacija budu ocijenjeni s najmanje ocjenom 2.

 

Korisni linkovi

 

Korisni linkovi

 

 

 


Obavijesti