Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistika

Šifra: 40328
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Basrak - Predavanja
Izvođači: Ivan Biočić, mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Po završetku kolegija studenti će znati

- koristiti i interpretirati osnovne opisne statistike
- razlikovati i interpretirati osnovne pojmove teorije vjerojatnosti
- primijeniti i interpretirati osnovne statističke metode
- izvesti osnovne statističke procedure u programskom okruženju R
- prikazati rezultate statističke analize


NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod (1 sat predavanja)
Primjeri statističkih problema. Populacija i uzorak. Statistički software (R).
2. Deskriptivne statistike (6 sati predavanja + 6 sati vježbi) Statističko obilježje i varijabla. Tablični i grafički prikaz statističkih podataka. Sredine.
Mjere varijabilnosti. Mjere lokacije.
3. Osnove vjerojatnosti (7 sati predavanja + 8 sati vježbi)
Vjerojatnosni prostor. Zadavanje vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Diskretne i neprekidne slučajne varijable. Gustoća, matematičko očekivanje i varijanca slučajne varijable. Slučajni vektor. Kovarijanca i koeficijent korelacije. Bernoullijeva i binomna razdioba. Poissonova razdioba. Normalna razdioba.
4. Procjena parametara modela (6 sati predavanja + 4 sata vježbi)
Slučajni uzorak. Točkovne procjene parametara srednje vrijednosti i varijance. Pouzdani intervali za parametar srednje vrijednosti; normalni uzorak (t-razdioba), veliki uzorak. Pouzdani intervali za parametar proporcije.
5. Testiranje statističkih hipoteza (7 sati predavanja + 8 sati vježbi)
Statistički test. Pogreške prve i druge vrste; jakost testa. Testovi o parametru srednje vrijednosti; t-test i na osnovi velikih uzoraka (o parametru proporcije). Test usporedbe srednjih vrijednosti (t-test). Test usporedbe varijanci (F-test). Hi kvadrat-test.
6. Linearni modeli (3 sati predavanja + 4 sata vježbi)
Linearni regresijski model. Pouzdani intervali za parametre pravca. Testiranje hipoteza o parametrima pravca. Predviđanje. Jednofaktorska analiza varijance
Literatura:
 1. G. K. Bhattacharyya, R. A. Johnson, Statistical Concepts and Methods, Wiley, New York, 1977.
 2. J. Pitman, Probability, Springer-Vetrlag, New York, 1993.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Bojan Basrak :

  ponedjeljkom od 14 do 16 sati (obavezna najava e-mailom).

  Lokacija: Ured 319, PMF-MO
 • Ivan Biočić mag. math.:

  Četvrtkom 14 - 16 (uz obaveznu najavu mailom)

  Lokacija: 302

Obavijesti

Nastava iz kolegija Statistika počinje 14.10. u 16h kada će se održati prvo predavanje. Predavanje će se održati preko aplikacije Microsoft Teams.

Sve informacije o vježbama možete pronaći na web-stranici kolegija za vježbe: web-stranica (potrebno se ulogirati s AAI identiteom, npr. "user1.biol@pmf.hr" + pripadna šifra).

Sve informacije o predavanjima možete pronaći na web-stranici profesora: web-stranica.

Autor: Ivan Biočić