Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Statistički praktikum 1

Šifra: 137224
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Huzak - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Miljenko Huzak - Seminar

Tomislav Kralj - Auditorne vježbe
Petra Lazić, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje vještina u korištenju i primjeni numeričkih i statističkih metoda u matematičkom modeliranju; razumijevanje i pravilna interpretacija podataka i statističkih analiza; upoznavanje i stjecanje vještina u korištenju statističkih i numeričkih programskih paketa.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Simulacija ishoda diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli i vektora.
2. Odabir parametarskog modela i prilagodba podacima. Testovi prilagodbe. Točkovne i intervalne metode procjene parametara.
3. Testiranje (parametarskih) statističkih hipoteza. Primjenjivost statističkih testova (provjera pretpostavki).
4. Kolmogorov - Smirnovljev test.
5. Hi-kvadrat - test.
6. Jakost Hi-kvadrat - testa.
7. Procjena razdioba i parametara statistika Monte Carlo metodom.
8. Usporedba dviju populacija.
9. Usporedba više populacija (jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijance, test homogenosti diskretnih obilježja).
10. Dvodimenzionalna statistička obilježja. Provjera hipoteze nezavisnosti (za diskretna obilježja). Koreliranost. Testovi o korelaciji (parametarski i neparametarski).
11. Regresijska analiza (procjena i odabir modela, testovi o parametrima).
12. Regresijska analiza: transformacija parametara.
13. Simulacija Markovljevog procesa.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija:

 https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/statpr/


Obavijesti