Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Statistički praktikum 2

Šifra: 92946
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Slijepčević - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Siniša Slijepčević - Seminar

Petra Lazić, mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje vještina u samostalnom korištenju i primjeni numeričkih i naprednih statističkih metoda u matematičkom modeliranju; razumijevanje i pravilna interpretacija podataka i statističkih analiza; stjecanje vještina u korištenju statističkih i numeričkih programskih paketa i prezentaciji rezultata.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Primjena linearnih modela u statističkoj analizi podataka. (3 - 4 tjedna)
2. Primjena statističkih metoda u analizi i simulaciji vremenskih nizova, posebno ARMA procesa. (4 tjedna)
3. Simulacija stacionarnih procesa. (3 tjedna)
4. Primjena neparametarskih metoda u analizi podataka. (3 - 4 tjedna)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Statistički praktikum 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Obavijesti