Raspored

 

PONEDJELJAK

12 - 16

I. vježba II. vježba III. vježba IV. vježba V. vježba

 

Marina Brezak  
1. 2. 3. 4. 5.

Ivana Carević

2. 3. 4. 5. 6.
Silvia Mikšić  
3. 4. 5. 6. 7.
Anita Pejić  
4. 5. 6. 7. 8.
Zrinka Uršić  
5. 6. 7. 8. 9.
Ivan Vujec  
6. 7. 8. 9. 10.

Sara Ivasić

7. 8. 9. 10. 1.

 

8. 9. 10. 1. 2.

 

9. 10. 1. 2. 3.

 

10. 1. 2. 3. 4.