Raspored prezentacija

Prezentacije će se održavati u prostoriji 108 (Elektronički praktikum)

Ponedjeljak, 15.6., 13h vježba

 

Marina Brezak  

5.

Ivana Carević

6.

Silvia Mikšić  

7.

Anita Pejić  

8.

Zrinka Uršić  

9.

Ivan Vujec  

10.

Sara Ivasić

1.