Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja opće fizike

Šifra: 50857
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović
Izvođači: Ivan Jakovac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Odabrana poglavlja opće fizike je proširivanje i produbljivanje znanja iz opće fizike koje su studenti stekli na kolegijima OF 1-4.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda;
1.10. Integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. Postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike u skladu s nastavnim programom;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Odabrana poglavlja opće fizike student će biti sposoban:
1. razviti jednostavni fizički model primjenjiv na rješavanje zadanog problema iz područja mehanike, optike, termodinamike, elektromagnetizma i moderne fizike;
2. postaviti matematičku formulaciju danog fizičkog modela iz navedenih područja;
3. rješavati numeričke zadatke za poznate sustave iz navedenih područja;
4. demonstrirati poznavanje osnovnih koncepata iz navedenih područja;
5. demonstrirati poznavanje najvažnijih zakona iz navedenih područja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Odabrana poglavlja opće fizike:
Kroz posebne primjere podrobnije se proširuje i produbljuje znanje iz važnijih tema iz opće fizike. Posebno se, zbog cjelovitijeg pregleda opće fizike, razmatraju fizikalne analogije (problemi iz različitih područja fizike koji se rješavaju istim postupkom). Također se razmatraju suvremeni problemi iz fizike koji bi se mogli uključiti u program fizike u srednjoj školi. Na vježbama se kvantitativno obrađuju primjeri vezani uz gradivo.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave i redovite konzultacije s nastavnikom. Seminarski rad

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjuje se kvaliteta pokazanog u obaveznim seminarima i aktivnost studenta tijekom semestra. U konačnoj ocjeni seminari donose oko 30% ocjene, aktivnost u radu tijekom semestra oko 10%, a završni ispit oko 60%.
Literatura:
  1. R. A.Serway, Physics for Scientists and Engineers, Saunders Publ., London, 1996.
    D. Halliday, R. Resnik, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 1997 ( i novija izdanja).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
7. semestar
Izborni predmet 2 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti