O djelatniku

Ivan Jakovac

Zvanje: asistent

Lokacija:
216
Telefon:
4605542
Telefon kućni:
5542
Zavod/služba:
Zavod za eksperimentalnu fiziku
Godina diplomiranja:
2018.

Nastava

sveučilišni preddiplomski