Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz moderne fizike

Šifra: 78214
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihael Makek - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihael Srđan Grbić - Predavanja
doc. dr. sc. Vedran Đerek - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Izvođenjem laboratorijskih vježbi, studenti će upoznati aspekte suvremenih eksperimentata u fizici, te steći iskustvo u eksperimentalnom u radu koji je neizostavni dio istraživanja u fizici. Znanje koje stječu na 4. godini studija kroz predavanja iz kolegija Atomska i molekulska fizika, Fizika čvrstog stanja, Fizika elementarnih čestica te Nuklearna fizika studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima iz navedenih područja fizike i tako proširiti razumijevanju pojedinih tema. Upoznat će se i uvježbati u korištenju naprednih uređaja za mjerenje fizičkih veličina te u sklapanju aparatura s ciljem eksperimentalnog istraživanja. Kroz izradu referata studenti će razvijati umijeće pisanja znanstvenih radova i kritičkog sagledavanja rezultata.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.3. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. raditi u istraživačkom timu s visokim stupnjem samostalnosti i preuzeti odgovornost za planiranje i provođenje dijela istraživanja i/ili projekta

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz moderne fizike student će biti sposoban:
* koristiti moderne eksperimentalne aparature i metode za vršenje mjerenja prema postavljenim uputama
* povezati teorijska znanja iz različitih područja fizike s izvođenjem vježbe i funkcioniranjem sastavnih dijelova aparature
* samostalno analizirati dobivene rezultate mjerenja koristeći moderne računalne programe za analizu podataka
* samostalno, koristeći kritičko mišljenje odrediti kvalitetu dobivenih rezultata, usporediti s teorijskim očekivanjima i zaključiti prikladnost korištenog modela,
* samostalno pretraživati baze podataka i stručnu literaturu
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra studenti rade sljedeće laboratorijske vježbe:
1. Detekcija alfa, beta i gama zračenja
2. Detekcija i raspad kozmičkih miona
3. Spektroskopija gama zračenja
4. Mjerenje Hallovog efekta
5. Mjerenje temperaturne ovisnosti poluvodičkog termometra
6. Mjerenje magnetootpora
7. Michelsonov interferometar i primjene
8. Spektrometar s rešetkom i CCD detekcijom i primjene

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu, tako da razumiju fizikalnu pozadinu pojave koja se mjeri, te princip rada mjernog uređaja. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja prema zadanim uputstvima. Nakon završenog mjerenja i izvedene vježbe studenti trebaju izraditi referat, koji će sadržavati rezultate mjerenja sa potrebnom statističkom obradom i grafičkim prikazima. Referat mora biti pravovremeno predan prema dogovoru s nastavnikom.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studente se ocjenjuje na sljedeći način:
-ocjenjuje se poznavanje fizikalne pozadine mjerenja i eksperimentalne aparature, te pripremljenost i samostalnost u eksperimentiranju (50% ocjene za pojedinu vježbu).
-ocjenjuju se predani referati, koji moraju sadržavati kratak teorijski uvod, opis aparature i metoda, rezultate mjerenja, zaključak i literaturu. (50% ocjene za pojedinu vježbu).
Ukupna ocjena računa se kao prosjek ocjena svih vježbi.
Literatura:
  1. A.C. Melissinos, J. Napolitano: Experiments in Modern Physics, Academic Press, 2003.
  2. Izabrani znanstveni članci.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Eksperimentalne tehnike u fizici
Položen : Mikroelektronika
Položen : Napredni fizički praktikum 2
Odslušan : Eksperimentalne metode moderne fizike
Odslušan : Fizika čvrstog stanja 1
Odslušan : Fizika elementarnih čestica 1
Odslušan : Nuklearna fizika 1
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 34 od 34
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Raspored izvođenja vježbi Objavljeno 4. 3. 2020. u 13:40  ( Mihael Makek ) Uređeno: 10. 3. 2020. u 13:33  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Uvodno predavanje 4.3.2020. u 15h Objavljeno 26. 2. 2020. u 09:53  ( Mihael Makek )
[^] Upis ocjena Objavljeno 17. 6. 2019. u 14:28  ( Mihael Makek )
[^] Vježbe iz atomske fizike Objavljeno 24. 4. 2019. u 11:38  ( Mihael Makek )
[^] Vježbe iz nuklearne fizike Objavljeno 19. 4. 2019. u 11:10  ( Mihael Makek )
[^] Petak 05.04.2019. nema nastave na FO Objavljeno 3. 4. 2019. u 16:27  ( Damir Bosnar )
[^] Raspored za PFČS Objavljeno 6. 3. 2019. u 16:44  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Raspored, upute i pripreme, dio fizika elementarnih cestica Objavljeno 6. 3. 2019. u 11:33  ( Damir Bosnar )
[^] Upis ocjena Objavljeno 21. 6. 2018. u 11:44  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 22. 6. 2018. u 13:06  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Raspored za vježbe iz atomske fizike Objavljeno 4. 4. 2018. u 13:32  ( Mihael Makek )
[^] Raspored za vježbe iz nuklearne fizike Objavljeno 29. 3. 2018. u 14:01  ( Mihael Makek )
[^] Raspored za prvu polovicu semestra Objavljeno 28. 2. 2018. u 13:44  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 14. 3. 2018. u 15:41  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Raspored za vježbe iz Atomske fizike (Praktikum iz moderne fizike) Objavljeno 31. 3. 2017. u 15:36  ( Damir Veža ) Uređeno: 31. 3. 2017. u 16:02  (Damir Veža)
[^] Vježbe iz nuklearne fizike Objavljeno 30. 3. 2017. u 12:59  ( Mihael Makek ) Uređeno: 30. 3. 2017. u 13:00  (Mihael Makek)
[^] Novi termini za praktikum! Objavljeno 23. 3. 2017. u 13:13  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Termini za praktikum Objavljeno 1. 3. 2017. u 17:27  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Raspored, upute i pripreme za vježbu - fizika elementarnih čestica Objavljeno 1. 3. 2017. u 15:58  ( Damir Bosnar ) Uređeno: 15. 3. 2017. u 12:15  (Damir Bosnar)
[^] Upis ocjena Objavljeno 24. 6. 2016. u 13:33  ( Mihael Makek )
[^] Ažurirani raspored održavanja vježbi Objavljeno 24. 3. 2016. u 09:10  ( Mihael Makek )
[^] Raspored svih vježbi Objavljeno 9. 3. 2016. u 15:15  ( Mihael Makek )
[^] Raspored za prvu polovicu semestra Objavljeno 4. 3. 2016. u 15:00  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 9. 3. 2016. u 17:53  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Raspored i upute za vjezbe - fizika elementarnih cestica Objavljeno 4. 3. 2016. u 11:24  ( Damir Bosnar )
[^] Upis ocjena Objavljeno 6. 7. 2015. u 12:00  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 6. 7. 2015. u 12:01  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Raspored za vježbu iz nuklearne fizike Objavljeno 8. 4. 2015. u 14:54  ( Mihael Makek ) Uređeno: 8. 4. 2015. u 14:57  (Mihael Makek)
[^] Raspored, upute i pripreme za vježbe iz fizike elementarnih čestica Objavljeno 4. 3. 2015. u 15:40  ( Mihael Makek )
[^] Početak nastave Objavljeno 23. 2. 2015. u 11:20  ( Mihael Makek )
[^] Bez naslova Objavljeno 1. 10. 2014. u 17:34  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Priprema za vježbu iz nuklearne fizike Objavljeno 24. 4. 2014. u 11:24  ( Mihael Makek ) Uređeno: 24. 4. 2014. u 12:58  (Mihael Makek)
[^] Raspored održavanja vježbi u svibnju i lipnju 2014 Objavljeno 24. 4. 2014. u 11:19  ( Mihael Makek ) Uređeno: 30. 4. 2014. u 13:40  (Mihael Makek)
[^] Dogovor o drugom dijelu praktikuma Objavljeno 15. 4. 2014. u 14:25  ( Mihael Makek ) Uređeno: 15. 4. 2014. u 14:26  (Mihael Makek)
[^] Dogovor o održavanju praktikuma Objavljeno 28. 2. 2014. u 12:01  ( Mihael Makek )
[^] Upis ocjena Objavljeno 27. 6. 2013. u 11:25  ( Mihael Makek )
[^] Raspored održavanja vježbi i pripreme za vježbe Objavljeno 27. 2. 2013. u 15:40  ( Mihael Makek ) Uređeno: 27. 2. 2013. u 15:42  (Mihael Makek)
[^] Bez naslova Objavljeno 25. 2. 2013. u 08:18  ( Mihael Makek )