Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizikalne kemije

Šifra: 40921
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Predavanja
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić - Predavanja
Izvođači: Ana Mikelić, mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Ivana Šarić, mag.appl.chem. - Vježbe u praktikumu
Andrea Usenik, mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodni pregled fizikalne kemije. Veličinski račun. Doseg reakcije i stehiometrija.
Termodinamika i temperatura. Nulti zakon termodinamike. Rad, toplina, unutrašnja energija. Prvi zakon termiodinamike.
Entalpija. Reakcijake veličine. Hessov zakon. Termokemija. Kalorimetrija (praktikumska vježba: Kalorimetrija)
Entropija. Drugi zakon termodinamike.
Gibbsova energija, kemijski potencijal i kemijska ravnoteža.
Smjese i otopine. Raoultov zakon.
Koligativna svojstva: tlak para, sniženje tališta (krioskopija), povišenje vrelišta (ebulioskopija), osmoza i osmotski tlak.
Elektrokemija: Elektrolitne otopine. Vodljivost (praktikumska vježba: Konduktometrija). Interakcije iona. Elektrokemijski članci. Nernstova jednadžba. (praktikumska vježba: Potenciometrija).
Kemijska kinetika: definicije osnovnih pojmova. Jednostavni zakoni brzina. Temperaturna ovisnost brzine reakcije (praktikumska vježba: Kemijska kinetika). Kataliza.
UV-Vis spektrometrija; Beer-Lambertov zakon (praktikumska vježba: Spektroskopija)

ISHODI:

Nakon odslušanog i položenog kolegija od studenata se očekuje da usvoje znanja iz dolje navedenih tema fizikalne kemije. Očekuje se da razumiju prirodne zakonitosti te da mogu objasniti i primijeniti sljedeće:
- temeljne zakone termodinamike
- energijske promjene koje prate kemijske i fizikalne procese
- kemijsku ravnotežu
- interakciju iona u otopini
- električnu vodljivost iona
- Galvanske članke i Nernstovu jednadžbu
- mjerenje pH
- osnovne pojmove kemijske kinetike
- osnove UV-Vis spektrometrije i Beer-Lambertov zakon
Literatura:
  1. N. Kallay, V. Tomišić, T. Preočanin, Osnove fizikalne kemije, predavanja (lecture notes), Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, 1998-2011.
    P. W. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford 2009.
    T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, 1st and 2nd part, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2008.
    N. Kallay, S. Žalac, D. Kovačević, T. Preočanin, A. Čop, Osnovni praktikum fizikalne kemije, Fizikalno-kemijski praktikum 1 (lecture notes), Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2002
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija
Položen : Uvod u anorgansku kemiju
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 20 od 20
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Osnove fizikalne kemije - MS Teams Objavljeno 4. 3. 2021. u 22:53  ( Andrea Usenik )
[^] Ppt prezentacije Objavljeno 19. 3. 2020. u 12:54  ( Josip Požar )
[^] Obavijest Osnove fizikalne kemije Objavljeno 16. 3. 2020. u 12:25  ( Josip Požar )
[^] Termin seminara i kolokvija Objavljeno 27. 5. 2019. u 09:47  ( Nikola Cindro ) Uređeno: 27. 5. 2019. u 14:53  (Nikola Cindro)
[^] Rezultati I. kolokvija Objavljeno 6. 5. 2019. u 11:14  ( Nikola Cindro )
[^] I. kolokvij Objavljeno 19. 4. 2019. u 09:21  ( Nikola Cindro )
[^] Usmeni ispit i uvid u rezultate pismenog ispita Objavljeno 26. 6. 2018. u 09:44  ( Nikola Cindro )
[^] Termin predavanja, seminara i kolokvija Objavljeno 6. 5. 2018. u 11:43  ( Nikola Cindro )
[^] Kolokvij I Objavljeno 6. 5. 2018. u 11:37  ( Nikola Cindro )
[^] Termin seminara i prvog kolokvija Objavljeno 12. 4. 2018. u 11:59  ( Nikola Cindro )
[^] Rezultati kolokvija Objavljeno 23. 5. 2016. u 14:16  ( Nikola Cindro )
[^] I. parcijalni ispit Objavljeno 11. 5. 2016. u 11:42  ( Nikola Cindro )
[^] Rezultati roka i usmeni Objavljeno 25. 11. 2015. u 11:10  ( Nikola Cindro )
[^] Rezultati I. roka i usmeni Objavljeno 24. 8. 2015. u 16:28  ( Nikola Cindro )
[^] Rezultati II. roka i usmeni Objavljeno 7. 7. 2015. u 13:39  ( Nikola Cindro )
[^] Rezultati I. roka i usmeni Objavljeno 24. 6. 2015. u 10:48  ( Nikola Cindro )
[^] Termin II. kolokvija Objavljeno 5. 6. 2015. u 17:33  ( Nikola Cindro )
[^] Raspored predavanja Objavljeno 2. 6. 2015. u 10:31  ( Nikola Cindro )
[^] Rezultati 2. kolokvija Objavljeno 2. 5. 2015. u 17:27  ( Nikola Cindro ) Uređeno: 20. 6. 2015. u 16:01  (Nikola Cindro)
[^] 1. kolokvij Objavljeno 20. 4. 2015. u 16:49  ( Nikola Cindro )

Repozitorij

Repozitorij je prazan