Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizikalne kemije

Šifra: 40921
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Predavanja
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić - Predavanja
Izvođači: Andrea Usenik - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodni pregled fizikalne kemije. Veličinski račun. Doseg reakcije i stehiometrija.
Termodinamika i temperatura. Nulti zakon termodinamike. Rad, toplina, unutrašnja energija. Prvi zakon termiodinamike.
Entalpija. Reakcijake veličine. Hessov zakon. Termokemija. Kalorimetrija (praktikumska vježba: Kalorimetrija)
Entropija. Drugi zakon termodinamike.
Gibbsova energija, kemijski potencijal i kemijska ravnoteža.
Smjese i otopine. Raoultov zakon.
Koligativna svojstva: tlak para, sniženje tališta (krioskopija), povišenje vrelišta (ebulioskopija), osmoza i osmotski tlak.
Elektrokemija: Elektrolitne otopine. Vodljivost (praktikumska vježba: Konduktometrija). Interakcije iona. Elektrokemijski članci. Nernstova jednadžba. (praktikumska vježba: Potenciometrija).
Kemijska kinetika: definicije osnovnih pojmova. Jednostavni zakoni brzina. Temperaturna ovisnost brzine reakcije (praktikumska vježba: Kemijska kinetika). Kataliza.
UV-Vis spektrometrija; Beer-Lambertov zakon (praktikumska vježba: Spektroskopija)

ISHODI:

Nakon odslušanog i položenog kolegija od studenata se očekuje da usvoje znanja iz dolje navedenih tema fizikalne kemije. Očekuje se da razumiju prirodne zakonitosti te da mogu objasniti i primijeniti sljedeće:
- temeljne zakone termodinamike
- energijske promjene koje prate kemijske i fizikalne procese
- kemijsku ravnotežu
- interakciju iona u otopini
- električnu vodljivost iona
- Galvanske članke i Nernstovu jednadžbu
- mjerenje pH
- osnovne pojmove kemijske kinetike
- osnove UV-Vis spektrometrije i Beer-Lambertov zakon
Literatura:
  1. N. Kallay, V. Tomišić, T. Preočanin, Osnove fizikalne kemije, predavanja (lecture notes), Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, 1998-2011.
    P. W. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford 2009.
    T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, 1st and 2nd part, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2008.
    N. Kallay, S. Žalac, D. Kovačević, T. Preočanin, A. Čop, Osnovni praktikum fizikalne kemije, Fizikalno-kemijski praktikum 1 (lecture notes), Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2002
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija
Položen : Uvod u anorgansku kemiju
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Postovane studentice i studenti,

 

sukladno odlukama Rektora  Sveučilišta u Zagrebu te Dekanice PMF-a, koje možete naći na studentskim stranicama, nastava će se odvijati putem internetskih oblika komunikacije. Svi materijali vezani uz sadržaj kolegija Osnove fizikalne kemije bit će pravovremeno (prema rasporedu održavanja kolegija) dostupni putem odgovorajućih studentskih stranica.

 

Srdačan pozdrav,

 

J. Požar

Autor: Josip Požar
Popis obavijesti

Repozitorij