O djelatniku

prof. dr. sc. Tajana Begović

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 228
Telefon:+385 1 4606 154
Telefon kućni:6154
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Curriculum Vitae - engl.
Diplomirala (1995.), magistrirala (1999.) i doktorirala (2001.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Od 2016. je redoviti profesor na Zavodu za Fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Kao znanstvenik gostovala je na Forschungszentrum Jülich (Njemačka), na Karlsruhe Institute of Technology (Njemačka), te na Pacific Northwest National Laboratory (USA).
Bavi se fizikalnom kemijom koloida i međupovršina, adsorpcijskim ravnotežama, termokemijom i površinskim aktivnim tvarima. U svom znanstvenom radu razvila je masenu titraciju kao metodu za određivanje površinske gustoće naboja koloidnih čestica, razvila metodu koja omogućava određivanje doprinosa pojedinih površinskih reakcija ukupnoj reakcijskoj entalpiji, te metodu za određivanje površinskog potencijala kristalnih ploha pomoću monokristalnih elektroda, objasnila je pojavu histereze površinskog potencijala. Objavila je 73 znanstvenih radova (87 rada citirana u bazi CC), 5 poglavlja u monografijama.
Sudjeluje u nastavi iz fizikalne kemije, mentor je 14 diplomskih radova, 18 završnih radova, 3 doktorske disertacije, i tri rada nagrađena Rektorovom nagradom.
Od ak. god. 2019./20. predstojnica je Zavoda za fizikalnu kemiju. Ak. god.  2014./15. godine bila je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka. Od 2016. do 2019. godine bila je pomoćnica pročelnika Kemijskog odsjeka za nastavu.
Bila je tajnica Hrvatskog kemijskog društva (2011-2013), član Vijeća prirodoslovnog područja SuZ (2013-2017) i predsjednica je etičkog povjerenstva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2017.-2021.). Član je znanstvenog odbora ELKIN, uredničkog odbora časopisa Kemija u industriji, sudjelovala je u organizaciji e-simpozija Mogućnosti i karijere u kemiji. Članica je HKD, Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, American Chemical Society  i Royal Chemical Society.
Dobitnica je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad (2001).
Dobitnica je Medalje Kemijskog odsjeka za popularizaciju kemije i znanosti općenito (2017.).
Bavi se popularizacijom znanosti (Čarolije u kemiji, Dani kemije, globalni eksperiment povodom Međunarodne godine kemije 2011., festival znanosti, mentor za kemiju natjecateljima na prirodoslovnim olimpijadama EOES i IJSO).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Publication list
Izdvojene publikacije (staro prezime Preočanin):
1. J. Lützenkirchen, F. Heberling, F. Šupljika, T. Preočanin, N. Kallay, F. Johann, L. Weisser, P. J. Eng, Structure-charge relationship – the case of hematite (001), Faraday Discussion 180 (2015) 55-79. (IF: 4,194; Q1)
2. J. Lützenkirchen, G. Franks, M. Plaschke, R. Zimmermann, F. Heberling, A. Abdelmonem, G. Darbha, D. Schild, A. Filby, P. Eng, J. G. Catalano, J. Rosenqvist, T. Aytug, T. Preočanin, D. Zhang, Y. Gan, B. Braunschweig, The surface chemistry of sapphire 0001: A literature review and a study on various factors influencing its IEP Adv. Coll. Int. Sci. 251 (2018) 1-25. (IF:9.446, Q1)
3. Z. Brkljača, D. Namjesnik, J. Lützenkirchen, M. Předota, T. Preočanin*, Quartz/aqueous Electrolyte Solution Interface: Molecular Dynamic Simulation and Interfacial Potential Measurements, J. Phys Chem C 122 (2018) 24025-24036. Doi: 10.1021/acs.jpcc.8b04035 (IF: 4,835; Q1)
4. T. Klačić, M. Tomić, D. Namjesnik, B. Pielić, T. Begović*, Mechanism of surface reactions and dissolution of fluorite surface in an aqueous electrolyte solution, Environ. Chem. 16 (2019) 529-540.
 https://doi.org/10.1071/EN19013 (IF: 2.923; Q1)
5. A. Barišić, J. Lützenkirchen, G. Lefevre, T. Begović*, The influence of temperature on the charging of Polytetrafluoroethylene surfaces in electrolyte solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 579 (2019) 123616, doi: 10.1016/j.colsurfa.2019.123616 (IF: 2,424; Q2)

Izabrani projekti

Glavni istraživač:
Projekt Hrvatske zaklade za znanost (2021-2025): IP-2020-02-9571 „Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita“

Projekt Hrvatske zaklade za znanost (2015-2019): IP-2014-09-6972 Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita


Glavni istraživač: Projekt Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti (2013) "Površinska svojstva nanočestica cerijeva oksida u vodenoj otopini elektrolita"

Suradnik na projektu:
International project of the Croatian Academy of Sciences and Art and Hungarian Academy of Sciences "Surface properties of nanostructured gold and their biofunctionalised derivatives". (2010-2015);
U.S. Department of Energy (DOE) project: "Pathways for Redox Transformation of Semiconducting Minerals" (2009-2010);
Ministry of Science, Republic of Croatia: "Physical Chemistry of Colloids and Interfaces" (2007-2013);
Ministry of Science, Republic of Croatia: "Colloids, interfaces and electrolytes" (2002-2007).
Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungszentrum Jülich "Interactions of the toxic metals and organic compounds in the soil" (1997-2000);
Ministry of Science, Republic of Croatia project "Equilibria and Kinetics in Colloid and Electrolyte Systems" (1996-2002);
Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungszentrum Jülich "Interaction of Pesticides and Other Organic Substances with Soil Colloids" (1995-1997);
Ministry of Science, Republic of Croatia project "Physical chemistry of colloids, interfaces and electrolytes" (1995-1996).