Izbornik
 
O djelatniku
 
prof. dr. sc. Tajana Begović
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: 228
Telefon:+385 1 4606 154
Telefon kućni:6154
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Curriculum Vitae - engl.

Diplomirala (1995.), magistrirala (1999.) i doktorirala (2001.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Od 2016. je redoviti profesor na Zavodu za Fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Kao znanstvenik gostovala je na Forschungszentrum Jülich (Njemačka), na Karlsruhe Institute of Technology (Njemačka), te na Pacific Northwest National Laboratory (USA).

Bavi se fizikalnom kemijom koloida i međupovršina, adsorpcijskim ravnotežama, termokemijom i površinskim aktivnim tvarima. U svom znanstvenom radu razvila je masenu titraciju kao metodu za određivanje površinske gustoće naboja koloidnih čestica, razvila metodu koja omogućava određivanje doprinosa pojedinih površinskih reakcija ukupnoj reakcijskoj entalpiji, te metodu za određivanje površinskog potencijala kristalnih ploha pomoću monokristalnih elektroda, objasnila je pojavu histereze površinskog potencijala. Objavila je 73 znanstvenih radova (67 rada citirana u bazi CC), 5 poglavlja u monografijama.

Sudjeluje u nastavi iz fizikalne kemije, mentor je 14 diplomskih radova, 11 završnih radova, 2 doktorske disertacije, i tri rada nagrađena Rektorovom nagradom.

Ak. god.  2014./15. godine bila je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka. Od 2016. do 2019. godine bila je pomoćnica pročelnika Kemijskog odsjeka za nastavu. Bila je tajnica Hrvatskog kemijskog društva (2011-2013), član Vijeća prirodoslovnog područja SuZ (2013-2017). Član je znanstvenog odbora ELKIN, uredničkog odbora časopisa Kemija u industriji, sudjelovala je u organizaciji e-simpozija Mogućnosti i karijere u kemiji. Članica je HKD, Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, American Chemical Society  i Royal Chemical Society.

Dobitnica je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad (2001).

Dobitnica je Medalje Kemijskog odsjeka za popularizaciju kemije i znanosti općenito (2017.).

Bavi se popularizacijom znanosti (Čarolije u kemiji, Dani kemije, globalni eksperiment povodom Međunarodne godine kemije 2011., festival znanosti, mentor za kemiju natjecateljima na EUSO i IJSO).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Publication list

Izdvojene publikacije (staro prezime Preočanin):

 

1. J. Lützenkirchen,T. Preočanin*(corresponding author), F. Stipić, F. Heberling, J. Rosenqvist, N. Kallay,

Surface potential at the hematite (001) crystal plane in aqueous environment and the effect of prolonged aging in water,

Geochimica et Cosmochimica Acta 120 (2013) 479–486 (IF: 4,414; Q1)

 

2. N. Kallay, T. Preočanin*, D. Kovačević, A. Selmani, J. Lützenkirchen, H. Nakahara, O. Shibata,

Surface Charge at Water/Air Interface,

J. Phys Chem C 119 (2015) 997–1007. (IF: 4,835; Q1)

3. J. Lützenkirchen, F. Heberling, F. Šupljika, T. Preočanin, N. Kallay, F. Johann, L. Weisser, P. J. Eng,

Structure-charge relationship – the case of hematite (001),

Faraday Discussion 180 (2015) 55-79. (IF: 4,194; Q1)

4. T. Preočanin, D. Namjesnik, M. A. Brown, J. Lützenkirchen,

The relationship between the inner surface potential and the electrokinetic potential from an experimental and  theoretical point of view,

Environ. Chem. 14(5), (2017) 295. (IF: 2.455; Q2)

5. J. Lützenkirchen, G. Franks, M. Plaschke, R. Zimmermann, F. Heberling, A. Abdelmonem, G. Darbha, D. Schild, A. Filby, P. Eng, J. G. Catalano, J. Rosenqvist, T. Aytug, T. Preočanin, D. Zhang, Y. Gan, B. Braunschweig,

The surface chemistry of sapphire 0001: A literature review and a study on various factors influencing its IEP

Adv. Coll. Int. Sci. 251 (2018) 1-25. (IF:9.446, Q1)

 

Izabrani projekti

Glavni istraživač: Projekt Hrvatske zaklade za znanost: IP-2014-09-6972 Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita

Glavni istraživač: Projekt Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti "Površinska svojstva nanočestica cerijeva oksida u vodenoj otopini elektrolita"

Suradnik na projektu:

International project of the Croatian Academy of Sciences and Art and Hungarian Academy of Sciences "Surface properties of nanostructured gold and their biofunctionalised derivatives". (2010-);

U.S. Department of Energy (DOE) project: "Pathways for Redox Transformation of Semiconducting Minerals" (2009-2010);

Ministry of Science, Republic of Croatia: "Physical Chemistry of Colloids and Interfaces" (2007-2013);

Ministry of Science, Republic of Croatia: "Colloids, interfaces and electrolytes" (2002-2007).

Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungszentrum Jülich "Interactions of the toxic metals and organic compounds in the soil" (1997-2000);

Ministry of Science, Republic of Croatia project "Equilibria and Kinetics in Colloid and Electrolyte Systems" (1996-2002);

Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungszentrum Jülich "Interaction of Pesticides and Other Organic Substances with Soil Colloids" (1995-1997);

Ministry of Science, Republic of Croatia project "Physical chemistry of colloids, interfaces and electrolytes" (1995-1996).

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu