Izbornik
 

Adriatic NMR 2018

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2376936
Događanja na PMF-u
 
21. 11. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 222
Seminar II: Ivana Nikšić-Franjić
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Margareta Pavković
22. 11. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Tamara Rinkovec
23. 11. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304/III
Diplomski ispit: Luka Ozdanovac
23. 11. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Petar Bibulić
24. 1. 2018. u 10:35
Objavljen znanstveni rad u časopisu IUCrJ

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Marijana Đaković, Željka Soldin i Ivan Kodrin, donedavno viši asistent na Kemijskom odsjeku Boris-Marko Kukovec te studentice Nea Baus i Tamara Rinkovec, u suradnji s Christerom B. Aakeröyem s Kansas State University (Manhattan, KS, SAD), objavili su rad Building inorganic supramolecular architectures using principles adopted from the organic solid state u uglednom časopisu IUCrJ (IF 5,8).

U radu je opisano istraživanje mogućnosti samoudruživanja metaloorganskih sustava prema sličnim principima utvrđenim za samoudruživanje jednostavnih organskih sustava. U to svrhu istraženo je povezivanje jednodimenzijskih metaloorganskih građevnih blokova (temeljenih na halogenidnim koordinacijskim polimerima kadmija(II)) preko istih supramolekulskih motiva kojima se povezuju i analogni sustavi malih organskih molekula u čvrstom stanju. Sveobuhvatnim znanstvenim pristupom koji je uključivao kemijsku sintezu, strukturnu kemiju, kemijsku informatiku, i komplementarne  metode računalne kemije ustanovljeno je da je prijenos supramolekulskih motiva iz organskih u metaloorganske sustave moguć te da je  osnovni preduvjet za takav prijenos da i nakon uvođenja metalnog centra i aniona za kompenzaciju njegovog naboja, akceptor vodikove veze smješten na funkcionalnoj skupini organskog liganda i dalje ostane najbolji akceptor u sustavu. Rezultati istraživanja potkrjepljuju hipotezu da se supramolekulski sintetski protokol temeljen na (i) pravilu povezivanja najboljeg donora s najboljim akceptorom te (ii) rangiranju potencijalnih donora/akceptora vodikovih veza na osnovi računatih vrijednosti molekulskog elektrostatskog potencijala može upotrijebiti za usmjeravanje učinkovitog supramolekulskog udruživanja metaloorganskih sustava.

Ovo istraživanje ostvareno je u okviru projekta „Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions “ (CRYSTIN, UIP-2013-11-1809) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu