Izbornik
 

Adriatic NMR 2019

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2551528
9. 10. 2018. u 10:43
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Katarina Lisac i Dominik Cinčić objavili su rad Simple design for metal-based halogen-bonded cocrystals utilizing the M–ClI motif u posebnom tematskom izdanju New Talent 2018 časopisa CrystEngComm (IF 3,304). Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici izdanja časopisa.

U radu je prikazana strategija za sintezu metaloorganskih kokristala u kojima su molekule povezane halogenskom vezom, koristeći koordinacijske spojeve čiji kloridni ioni koordinirani na metal imaju ulogu akceptora halogenske veze. Mehanokemijskom sintezom pripravljena je serija od 12 kokristala koji su građeni od oktaedarskih kompleksa CoCl2L2 (L = 2,2′-bipiridin ili 1,10-fenantrolin) i šest perfluoriranih donora halogenske veze: 1,4-dijodtetrafluorbenzena, 1,3-dijodtetrafluorbenzena, 1,2-dijodtetrafluorbenzena, 1,3,5-trijodtrifluorbenzena, jodpentafluorbenzena i oktafluor-1,4-dijodbutana. Svi kokristali dobiveni su i kristalizacijom iz otopine te im je određena kristalna i molekulska struktura rentgenskom difrakcijom na jediničnom kristalu.

Analizom kristalnih struktura utvrđeno je da je u kokristalima dominantna supramolekulska interakcija halogenska veza I···Cl između atoma joda donora halogenske veze i kloridnog liganda metaloorganskih građevnih jedinica (s udaljenostima između 3,061 i 3,471 Å). Ovisno o upotrijebljenom donoru dobiveni su kokristali različite supramolekulske arhitekture: diskretni kompleksi, lanci, ili mreže. Termička analiza pokazala je za većinu kokoristala dobru termičku postojanost s temperaturama raspada između 200 i 260 °C.

Objavljeni znanstveni rezultati iz područja supramolekulske kemije postignuti su radom na znanstvenom projektu Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu