Događanja na PMF-u

24.
svibnja
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
25.
svibnja
Kemijski seminar I
14:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
01.
lipnja
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nikola Bedeković, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić te Tomislav Piteša i Mihael Eraković s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Anticooperativity of Multiple Halogen Bonds and Its Effect on Stoichiometry of Cocrystals of Perfluorinated Iodobenzene u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

Jedno od najfascinantnijih područja izučavanja međumolekulskih interakcija je istraživanje međusobnog utjecaja različitih interakcija unutar iste supramolekulske strukture. Dotični se utjecaj može očitovati kao uzajamno pojačavanje (kooperativnost) ili slabljenje interakcija (antikooperativnost). U radu je objavljeno istraživanje antikooperativnosti između halogenskih veza koje s dušikovim bazama tvori di- ili tritopični donor, te utjecaja dotične antikooperativnosti na stehiometriju dvokomponentnih krutina (kokristala) koje nastaju kombinacijom pojedinog donora i akceptora halogenske veze. Istraživanje se je temeljilo na ‘klasičnim’ ditopičnim (1,3-dijodtetrafluorbenzen i 1,4-dijodtetrafluorbenzen) te tritopičnim (1,3-trijodtrifluorbenzen) donorima halogenske veze, a uključivalo je sintezu 18 novih kokristala, analizu njihovih kristalnih struktura kao i svih otprije poznatih kokristala dotičnih donora te kvantno-kemijske račune utjecaja vezanja molekula akceptorâ na elektrostatski potencijal molekula donora i energije daljnjih halogenskih veza. Računi su pokazali kako vezanje molekule akceptora bitno smanjuje elektrostatski potencijal na preostalim atomima joda donora i time smanjuje njihov potencijal za stvaranje daljnjih halogenskih veza. Dotično je u skladu s eksperimentalnim opažanjem da politopični donori halogenske veze rijetko postižu maksimalnu topičnost u kristalnim strukturama. Iznimka su strukture koje sadržavaju jako bazične akceptore, za koje je ustanovljeno da tvore dovoljno jake halogenske veze da nadjačaju učinak redukcije elektrostatskog potencijala na molekuli donora.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
736372