Događanja na PMF-u

20.
svibnja
9:15-11:15,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
24.
svibnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222

Opće obavijesti

Matej Kožić dobitnik nagrade Fonda...

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke na svečanosti održanoj 17. svibnja 2024. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu dodijelio je po dvadeset i treći puta nagrade studentima za najbolje diplomske radove i pohvale njihovim mentorima za mentorski rad. Od 22 rada pristigla na natječaj s dvanaest fakulteta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore nagrađena su dva rada. Diplomski rad Mateja Kožića, mag. chem., donedavnog studenta, a sada zaposlenika Kemijskog odsjeka PMF-a, odnio je pobjedu u kategoriji najboljeg diplomskog rada (ekvivalent studiju u trajanju od pet godina). Nagrađeni diplomski rad pod naslovom ''Nova metoda analize simulacija molekulske dinamike toplinskim mapama“ izrađen je na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Branimira Bertoše te je obranjen u veljači 2024. godine.

Čestitamo!

Autor: Aleksandra Maršavelski

Pozivamo vas na predavanje 'Priča o anti-aromatičnosti: od ciklougljika do 2D materijala' koje će u sklopu Kolokvija Kemijskog odsjeka održati Igor Rončević sa Sveučilišta u Oxfordu.

Predavanje će se održati petak 17. svibnja s početkom u 9.30 sati u predavaonici 222.

Autor: Aleksandra Maršavelski

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Sljedeće predavanje Ljubičastog u kemiji čeka nas već idući tjedan, a kao predavačica nam dolazi dr. sc. Ivana Brekalo sa Zavoda za fizičku kemiju IRB-a. Koliko ste puta čuli "neću tu kemiju", "ma to ti je sve kemija" i slične izraze koji impliciraju da je kemija štetna i opasna? S druge strane znamo da je kemija nužna u svakodnevnom životu, od hrane do medicinskih istraživanja, boja, plastike, kozmetike... Kako pomiriti te naizgled nespojive činjenice? Ovo predavanje dat će nam uvid u novu, učinkovitu, "čišću" kemiju i pokazati kako do nje doći starom fizičkom silom. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite u četvrtak, 23. svibnja 2024. u 18:15 h u predavaonici A1 na Kemijskom odsjeku PMF-a! Vidimo se!"

Autor: Aleksandra Maršavelski

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Luka Fotović, Nikola Bedeković, Katarina Pičuljan i Vladimir Stilinović objavili su rad Order versus Disorder in the Cocrystals of m-Halogenopyridines with m-Halogenobenzoic Acids: The Effects of the I···O Halogen Bond u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

U većini svakodnevnih kristalografskih istraživanja, strukturni nered je neželjena pojava – smetnja koja samo otežava utočnjavanje i interpretaciju strukturnog modela. Međutim nered u kristalnim strukturama može imati jako velik utjecaj na makroskopska svojstva kristalnih materijala, tako da je izučavanje strukturnog nereda ključno za spoznavanje suodnosa između mikroskopske strukture i makroskopskih svojstava krutinâ. Ovaj rad demonstrira kako strukturni nered može biti kontroliran prisutstvom ili odsustvom halogenske veze.

U seriji od 9 kokristala m-halogenobenzojevih kiselina s m-halogenopiridinima, pet kristala kristalizira tako da su supramolekulski kompleksi kiselina—piridin u orijentacijskom neredu preko centara inverzije, dok njih četiri imaju uređene strukture. U sve četiri uređene strukture molekule su dodatno povezane i halogenskim vezama I∙∙∙O, koje u ostalim strukturama nisu moguće (ili barem nisu prisutne). Time se pokazalo kako je u strukturama kokristala m-halogenobenzojevih kiselina s m-halogenopiridinima prisutnost veze I∙∙∙O nužna da bi strukture bile uređene. U radu je također opisan i kombinirani pristup za izučavanje naravi strukturnog nereda koji uključuje rentgensku kristalografiju, nuklearnu magnetsku rezonanciju u čvrstom stanju te komputacijske metode, a raspravlja se i o utjecaju opaženog strukturnog nereda na termička svojstva proučavanih kristalnih materijala.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
2399837