WEBSHOP


Događanja na PMF-u

03.
travnja
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
04.
travnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225

Opće obavijesti

Znanstvenik Zavoda za Biokemiju dr. sc. Igor Živković i doc. dr. sc. Bojan Žunar (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) osvojili su Godišnju nagradu Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju za mlade znanstvenike za 2022. godinu.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen sveučilišni priručnik...

Nastavnice Kemijskog odsjeka Marina Cindrić i Višnja Vrdoljak objavile su u nakladi Školske knjige sveučilišni priručnik Zbirka zadataka iz anorganske kemije. Priručnik je napisan prema nastavnom programu kolegijâ Anorganska kemija 1 i Anorganska kemija 2 za studente preddiplomskoga sveučilišnog studija Kemija.

Autor: Adriana Kenđel
Pripreme za maturu iz kemije

Studenti istraživačkog i nastavničkog smjera Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu ponovno provode projekt Studenti za buduće studente - Pripreme za maturu iz kemije.

LETAK

Više informacija

Autor: Adriana Kenđel

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Natječaji za stipendije Vlade Republike Francuske su u tijeku i detalji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama: znanstvene stipendije i jezične stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2023.

Autor: Adriana Kenđel

Raspisan je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023..

Rok za prijavu/predaju rada je 28. travnja 2023. u 16 h.

Detalji na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj, ogranak Velika Britanija) raspisuje natječaj za nagradu mladim znanstvenicima u vrijednosti od £1000.

Rok prijave je 30.04.2023.

Više na poveznici.

Upute za prijavu

Prijavnica

Autor: Adriana Kenđel
Natječaj Fonda Nenada M. Kostića za...

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ove godine će po dvadeset drugi put nagraditi diplomande u području kemije.

Rok za prijavu na natječaj je 5. travnja 2023.

Više o natječaju

Obrazac za prijavu

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Katarina Leko, Vinko Nemec, Nikola Bregović i Dominik Cinčić u suradnji s Lavanyiom Kumar, Damianom Trzybinskiem i Mihailsom Arhangelskisom sa Sveučilišta u Varšavi objavili su rad Computational evaluation of halogen-bonded cocrystals enables prediction of their mechanochemical interconversion reactions u vrhunskom časopisu Chemical Science (IF = 9,969).

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata uvršten u zbirku značajnih radova u 2023. godini (2023 Chemical Science HOT Article Collection). Prema interesu koji je privukao u akademskoj zajednici trenutno je u prvih 5% objavljenih radova koje prati servis Altmetrics.

U radu je opisano eksperimentalno i teorijsko istraživanje međupretvorbe kokristala u kojima su molekule povezane halogenskim vezama. Metoda teorije funkcionala gustoće (DFT) s periodičkim uvjetima primijenjena je za predviđanje energije međupretvorbe kokristala koje uključuju zamjenu donora ili akceptora halogenske veze. U istraživanju je korišten veći broj kokristala s različitim donorima halogenske veze (tetrafluor-1,4-dijodbenzen i 1,3,5-trifluor-2,4,6-trijodbenzen) i akceptorima koji sadrže atome dušika. Također, proučavane su međupretvorbe kokristala izmjenom donora halogenske veze s odabranim donorima vodikove veze, različitim karboksilnim kiselinama. Usporedbom izračunanih i eksperimentalno određenih reakcijskih entalpija pretvorbe kokristala pokazano je da se navedenim računalnim pristupom može dobro opisati termodinamika istraživanih reakcija. Prikupljeni termodinamički parametri uspješno su iskorišteni za planiranje i dizajn pokusa sinteze kokristala, tj. predviđanje spontanosti reakcija međupretvorbe kokristala, što je potvrđeno mehanokemijskim pokusima i pokusima miješanja suspenzije reaktanata.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
1031619