Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematika 1

Šifra: 37625
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dijana Ilišević - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Dijana Ilišević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Algebra matrica. Pojam matrice. Zbrajanje matrica. Množenje matrice skalarom. Množenje matrica. Regularne matrice. Neke specijalne matrice. Primjena. Determinante. Uvod. Determinante reda 1 i 2. Pojam permutacije i definicija determinante proizvoljnog reda. Svojstva. Laplace-ov razvoj. Primjena determinanti na sustave linearnih jednadžbi. Sustavi linearnih jednadžbi. Matrični zapis. Pojam rješenja. Ekvivalentni sustavi. Elementarne transformacije. Rang matrice. Gaussova metoda eliminacija.Vektorski prostori. Uvod. Linearna kombinacija. Linearna nezavisnost. Baza i dimenzija. Primjeri vektorskih prostora. Primjena na matrice. Produkti. Skalarni produkt. Ortogonalnost. Primjeri i primjena. Vektorski produkt. Definicija i primjena. Mješoviti produkt. Primjena na računanje volumena.

Ishodi učenja:

Primijeniti matrični račun.
Riješiti sustav linearnih jednadžbi.
Izračunati svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore linearnog operatora.
Izračunati i primijeniti skalarni, vektorski i mješoviti produkt vektora.
Literatura:
  1. S. Lipschutz, M. Lipson: Schaum's Outline of Linear Algebra. McGraw-Hill, 2001
  2. J.Ferguson: Introduction to Linear Algebra in Geology. Springer Verlag, 1994.
  3. N.Elezović: Linearna algebra. Element, 1995.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Dijana Ilišević:

    Ponedjeljkom od 16-17 sati i prema dogovoru. 

    Lokacija: 320/III

Obavijesti