Pravna regulativa

PMF

Stutut, pravilnici i razne odluke Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalaze se na adresi:  https://www.pmf.unizg.hr/dokumenti

Matematički odsjek

Pravilnik Matematičkog odsjeka

Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom radu i diplomskom ispitu
Pravilnik o nagradama najboljim studentima Matematičkog odsjeka PMF-a
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama najboljim studentima PMF-MO
Pravilnik o nagradi za istaknuti doprinos nastavi i radu sa studentima i učenicima Stipe Vidak

Odluka o definiranju statusa iznimno uspješnog studenta
Odluka o promjeni statusa izbornog predmeta i predmeta izvan studijskog programa
Odluka o upisu dodatnog predmeta iz istog studijskog programa
Odluka o promjeni studijske grupe (predavanja/vježbe)
Odluka o obročnom plaćanju participacije za troškove studija
Odluka o uvjetima prijelaza s drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer nastavnički i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a u akademskoj godini 2018./2019.
Odluka o uvjetima prijelaza s drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer nastavnički i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a u akademskoj godini 2019./2020.   

Odluka o uvjetima prijelaza s drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer nastavnički i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a u akademskoj godini 2020./2021.


Privremena odluka o visini participacije u troškovima studija za studente PMF-a u ak. god. 2018./19.
Privremena odluka o visini participacije u troškovima studija za studente PMF-a u ak. god. 2019./20.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke kojom se utvrdjuju prava studenata upisanih na dodiplomske studije do ak. god. 2004./2005.

Odluka o cijeni upisa u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na PMF-u u akad. god. 2020/2021

Odluka o utvrđivanju visine participacija u troškovima studija na PMF-u

Odluka o ovlaštenjima pomoćnika pročelnika za nastavu
Odluka o ovlaštenju koordinatora za nastavu
Odluka o ovlaštenjima ECTS-koordinatora

Odluka o upisu preddiplomskih studija za apsolvente predbolonjskih studija dodiplomskog nivoa

Pravila studiranja i unutarnje organizacije poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike

Pravila studiranja na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju iz znanstvenog polja matematike kojeg izvodi PMF-MO
Odluka o visini školarine na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Matematike

Sveučilište u Zagrebu

Statut, pravilnici i razne odluke Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na adresi:  http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/propisi/