QuantixLie

Puni naziv projekta: QuantiXLie - Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri  

Financiranje: Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 37.999.999,99 HRK.

Iznos EU sufinanciranja: 36.956.624,09 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2017. - 01.11.2022.

Status projekta: U tijeku.

Web stranica projekta: http://bela.phy.hr/quantixlie/hr/

 

Opis projekta

ZCI QuantiXLie ima za cilj stvoriti motivirajuće i učinkovito ozračje te stabilan dugogodišnji financijski okvir za izobrazbu i razvoj mladih istraživača. Članovi  QuantiXLie centra su individualno međunarodno prepoznati istraživači koji objavljuju rezultate u vodećim međunarodnim znanstvenim časopisima sa značajnim utjecajem na znanstvenu zajednicu.

QuantiXLie grupa sastavljena je od istraživača sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu (UniZG), Fakulteta elektrotehnike i računarstva UniZG, Građevinskog fakulteta UniZG, Metalurškog fakulteta UniZG, Tekstilno-tehnološkog fakulteta UniZG, Instituta za fiziku (IF), Instituta Ruđer Bošković (IRB), Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, te Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Splitu (UniST).

Ukupan potencijal teorijske fizike i matematike u Hrvatskoj daleko je od pune iskorištenosti, usprkos činjenici da su to relativno jeftine discipline sa potencijalno velikim utjecajem. Posebno, ne postoji stabilan izvor financiranja za poslijediplomske studente što rezultira brojem poslijediplomskih studenata daleko ispod mentorskog kapaciteta istraživača. Svaka je grupa koncentrirana na relativno usko područje istraživanja dok sinergijski potencijal svih istraživačkih grupa ostaje nerealiziran.

Cilj QuantiXLie centra je da popravi sve te nedostatke i u potpunosti iskoristi potencijal naših istraživača.