Kućni red Središnje matematičke knjižnice PMF-a

Pravila ponašanja

 • Građa i usluge Knjižnice koriste se u uredovno radno vrijeme Knjižnice.
 • Pri ulasku u knjižnicu korisnici su dužni predstaviti se djelatniku Knjižnice. Studenti su dužni predočiti indeks ili studentsku iskaznicu ("iksicu"), a ostali korisnici važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).
 • Na zahtjev djelatnika Knjižnice, korisnik je dužan pokazati predmete koje unosi u Knjižnicu ili iznosi iz nje.
 • Korisnik koji ošteti građu ili je izgubi dužan je štetu nadoknaditi prema Pravilniku o Knjižnicama PMF-a čl. 22: „U slučaju gubitka posuđene građe korisnik ju je dužan knjižnici nadoknaditi novim primjerkom izgubljenog sveska ili u kunskoj protuvrijednosti prema tržišnoj vrijednosti."
 • Računala u čitaonici korisnicima služe u svrhu izrade pismenih radova, pretraživanja kataloga, bibliografskih baza podataka i ostalih javno dostupnih mrežnih izvora informacija koje su korisnicima potrebne prvenstveno u svrhu studija i znanstveno-istraživačkog rada.
 • Korištenje računalne opreme namijenjene za rad studenata može se vremenski ograničiti.

 

U prostorima knjižnice:

 • Nije dozvoljeno:
  • svojim ponašanjem ometati druge korisnike i knjižnične djelatnike u njihovu radu
  • unositi i konzumirati hranu i piće
  • zadržavati se na mjestima namijenjenim službenoj uporabi
  • iznositi iz Knjižnice nezaduženu knjižnu građu
  • oštećivati knjižničnu građu, opremu, inventar i prostorije
 • U čitaonici i drugim prostorima Knjižnice namijenjenim korisnicima potrebno je utišati mobitele te ugasiti druga zvučna sredstva

 

Pravila posudbe

 • Studenti mogu posuditi tri (3) knjige na rok od 30 dana. Produženje roka posudbe može se zatražiti osobnim dolaskom, telefonom ili e-mail porukom, dva puta uzastopce. Studenti koji prekorače rok posudbe nemaju pravo daljnjeg posuđivanja do povratka sporne građe.
 • Za potrebe izrade završnih radova korisnici mogu posuditi pet (5) knjiga.
 • Korisnici mogu koristiti cjelokupni knjižnični fond u Knjižnici/čitaonici.
 • Građa koja se ne posuđuje: časopisi, ocjenski radovi i referentna literatura (rječnici, enciklopedije, bibliografije, atlasi, indeksne publikacije i sl.) . Časopisi se mogu dati na kopiranje uz prethodno ostavljanje osobnog dokumenta. Iznimno se može, u dogovoru s knjižničarom, posuditi dio referentne građe zbog potreba nastave i ispita.
 • Studenti ne mogu upisati slijedeću godinu, ispisati se, prijaviti diplomski i sl. ako nisu vratili svu posuđenu građu iz Knjižnice.
 • Vanjski korisnici mogu posuđivati građu iz Središnje matematičke knjižnice međubibliotečnom posudbom preko svoje matične knjižnice.

 

Prema Pravilniku o knjižnicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, članak 24. stavak (2): ''Ponašanje korisnika unutar knjižnice propisuje se Kućnim redom kojeg donosi Knjižnični odbor. Zbog nepoštivanja odredbi Kućnog reda djelatnici knjižnice smiju udaljiti korisnika iz prostorije knjižnice.''