Događanja

Seminar za unitarne reprezentacije i...
Autor: Božidar Tartaro
Seminar za funkcionalnu analizu
Autor: Božidar Tartaro
Seminar za kombinatornu i diskretnu...
Autor: Božidar Tartaro

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci