Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 293
Stranica 1 od 6
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti - obrana doktorske disertacije Objavljeno 5. 12. 2022. u 08:49  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za teorijsko računarstvo Objavljeno 2. 12. 2022. u 14:32  ( Božidar Tartaro ) Uređeno: 2. 12. 2022. u 14:32  (Božidar Tartaro)
[^] Seminar za teoriju brojeva i algebru Objavljeno 2. 12. 2022. u 10:06  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku  Objavljeno 29. 11. 2022. u 08:58  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu - Obrana doktorske disertacije Objavljeno 22. 11. 2022. u 14:40  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu Objavljeno 21. 11. 2022. u 14:39  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za matematičku logiku i osnove matematike Objavljeno 21. 11. 2022. u 08:43  ( Božidar Tartaro )
[^] Hrvatsko-slovenski Seminar za analizu i algebru Alpe - Jadran Objavljeno 14. 11. 2022. u 13:10  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teorijsko računarstvo Objavljeno 8. 11. 2022. u 08:58  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku Objavljeno 4. 11. 2022. u 09:03  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti - obrana doktorske disertacije Objavljeno 3. 11. 2022. u 08:51  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju brojeva i algebru Objavljeno 2. 11. 2022. u 09:00  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teorijsko računarstvo Objavljeno 18. 10. 2022. u 09:38  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu - Obrana doktorske disertacije Objavljeno 18. 10. 2022. u 08:50  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju reprezentacija, ZCI QuantiXLie Objavljeno 10. 10. 2022. u 11:08  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teorijsko računarstvo Objavljeno 4. 10. 2022. u 11:22  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za metodiku nastave matematike Objavljeno 3. 10. 2022. u 19:54  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu Objavljeno 3. 10. 2022. u 19:50  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti Objavljeno 30. 9. 2022. u 10:44  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie Objavljeno 27. 9. 2022. u 08:55  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti Objavljeno 26. 9. 2022. u 14:56  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju brojeva i algebru Objavljeno 26. 9. 2022. u 14:39  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za funkcionalnu analizu Objavljeno 23. 9. 2022. u 18:09  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar posvećen preminulom profesoru Zvonimiru Janku Objavljeno 22. 9. 2022. u 08:47  ( Božidar Tartaro ) Uređeno: 22. 9. 2022. u 08:48  (Božidar Tartaro)
[^] Seminar za geometriju Objavljeno 21. 9. 2022. u 09:06  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za kombinatornu i diskretnu matematiku Objavljeno 21. 9. 2022. u 08:55  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku Objavljeno 19. 9. 2022. u 12:39  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti - Obrana doktorske disertacije Objavljeno 19. 9. 2022. u 09:29  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za geometriju Objavljeno 14. 9. 2022. u 09:17  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku Objavljeno 13. 9. 2022. u 09:18  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti Objavljeno 13. 9. 2022. u 08:38  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku Objavljeno 12. 9. 2022. u 11:05  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za nejednakosti i primjene Objavljeno 6. 9. 2022. u 10:23  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za geometriju Objavljeno 6. 9. 2022. u 09:10  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za nejednakosti i primjene Objavljeno 23. 8. 2022. u 12:52  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie - Obrana doktorske disertacije Objavljeno 19. 7. 2022. u 16:00  ( Božidar Tartaro ) Uređeno: 19. 7. 2022. u 16:00  (Božidar Tartaro)
[^] Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie - Obrana doktorske disertacije Objavljeno 18. 7. 2022. u 11:46  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku Objavljeno 14. 7. 2022. u 11:18  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje Objavljeno 14. 7. 2022. u 09:50  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie Objavljeno 6. 7. 2022. u 13:19  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za konačne geometrije i grupe Objavljeno 5. 7. 2022. u 14:24  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalnu geometriju - obrana doktorske disertacije Objavljeno 5. 7. 2022. u 09:14  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku Objavljeno 27. 6. 2022. u 10:05  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu Objavljeno 27. 6. 2022. u 09:16  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za algebru i teoriju reprezentacija, ZCI QuantiXLie Objavljeno 13. 6. 2022. u 09:01  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju vjerojatnosti Objavljeno 9. 6. 2022. u 12:37  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje Objavljeno 6. 6. 2022. u 19:55  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za funkcionalnu analizu Objavljeno 6. 6. 2022. u 19:28  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu Objavljeno 3. 6. 2022. u 14:09  ( Božidar Tartaro )
[^] Seminar za teoriju brojeva i algebru i ZCI QuantiXLie Objavljeno 3. 6. 2022. u 13:53  ( Božidar Tartaro )

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci