Znanost


Događanja

01.
lipnja
12:15-13:15,
Predavaonica 105, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
01.
lipnja
16:00-17:30,
Predavaonica P1, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a
02.
lipnja
05.
lipnja
16:00-18:00,
Predavaonica 108, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
07.
lipnja
17:30-19:30,
Predavaonica A001, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30