Zavod za primijenjenu matematiku

Zavod za primijenjenu matematiku ima bogatu povijest nastavnog i istraživačkog rada
čiji se počeci vezuju uz osnivanje Seminara za teorijsku fiziku
pri Filozofskom fakultetu 1920. godine, koji je 1939. godine preimenovan u 
Seminar za teorijsku  fiziku i primijenjenu matematiku.

Nakon osnivanja  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1946. godine formirani su
Institut za teorijsku fiziku i Institut za primijenjenu matematiku.
U Institutu za primijenjenu matematiku, koji 1959. postaje Zavod za primijenjenu matematiku, 
otvaraju se nova istraživačka i nastavna područja s posebnim naglaskom na mehaniku fluida, 
topologiju i funkcionalnu analizu. Prvi predstojnik 
Zavoda bio je dr. Ž. Marković, a članovi
su bili dr. Z. Janković, dr. S. Mardešić, dr. S. Kurepa i dr. I. Aganović.
  
Suvremeni znanstveni rad iz primijenjene matematike počinje sedamdesetih godina prošlog
stoljeća kada je osnovan i današnji Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu. 
Područja istraživanja Zavoda su značajno proširena, što rezultira originalnim znanstvenim doprinosima 
u području parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, nižedimenzionalnih aproksimacija u mehanici kontinunuuma, 
singularnoj perturbaciji i matematičkim modelima toka fluida kroz poroznu sredinu. 
Ujedno se jača i razvija interes prema numeričkoj analizi. 

Istraživački rad Zavoda danas obuhvaća matematičku i numeričku analizu te numeričke simulacije 
matematičkih modela u raznim područjima fizike, kemije i biologije. Specifične istraživačke teme 
obuhvaćaju mikrolokalnu analizu i homogenizaciju, singularnu perturbaciju i nižedimenzionalnu 
aproksimaciju, analizu matematičkih modela u mehanici fluida i teoriji elastičnosti,
analizu nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi,  optimalni dizajn, interakciju fluida
s elastičnim strukturama te numeričke metode za parcijalne diferencijalne jednadžbe. 

Djelatnici Zavoda za primijenjenu matematiku održavaju nastavu  na Matematičkom 
odsjeku iz niza općih kolegija te nastavno pokrivaju ona područja koja su vezana uz primijenjenu 
matematiku na diplomskom i doktorskom studiju: 
Parcijalne diferencijalne jednadžbe, Mehaniku fluida, Teoriju elastičnosti, Optimizaciju,
Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, Matematičko modeliranje i
Nelinearnu analizu.  

Djelatnici Zavoda za primijenjenu matematiku objavljuju znanstvene radove u vodećim međunarodnim
znanstvenim časopisim, redovito sudjeluju na značajnim međunarodnim znanstvenim skupovima i 
nositelji su kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata.


 


Zavod za primijenjenu matematiku

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Nenad Antonić

  Email     5735

prof. dr. sc. Mladen Jurak

  Email     5738

prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka

  Email     5868

prof. dr. sc. Igor Pažanin

  Email     5887

prof. dr. sc. Josip Tambača

  Email     5790

prof. dr. sc. Zvonimir Tutek

  Email     5737

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Boris Muha

  Email     5898

izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak

  Email     5736

Docent

doc. dr. sc. Marko Erceg

  Email     5739

Poslijedoktorand

dr. sc. Marija Galić

  Email     5743

dr. sc. Marko Radulović

  Email     5836

Asistent

Matko Grbac, mag. math.

  Email     5736

Petar Kunštek, mag. math.

  Email     5880

Domagoj Lacmanović, mag. math.

  Email     5766

Matko Ljulj, mag. math.

  Email     5791

Ljudevit Palle, mag. math.

      5879

OSTALI

Matteo Caggio

  Email     5887

Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4