O djelatniku

Petar Kunštek, mag. math.

Zvanje: asistent
Telefon:5880
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za primijenjenu matematiku
Godina diplomiranja:2015.
Godina doktoriranja:2020.
Na zavodu od:2015.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Konzultacije

Petak 12-14 (Ured 103)