Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

Istraživanje i nastava

Znanstveni rad na Zavodu je prije svega fokusiran na:

  • analizu ponašanja slučajnih procesa (od slučajnih šetnji do procesa sa skokovima),
  • primjene vjerojatnosti i statistike u analizi ekstremnih vrijednosti i pojava u biologiji i medicini,
  • te srodna područja matematičke analize (kao npr. harmonijska analiza, ergodska teorija i analitička teorija brojeva). 

U svom istraživanju članovi Zavoda blisko surađuju s brojnim kolegama  s poznatih instituta i sveučilišta. Rezultati naših istraživača se objavljuju redovito, pa i u najeminentnijim časopisima  (Ann. Probab., Eur. J. Math., J. Funct. Anal.,  Probab. Theory Related Fields, Trans. Amer. Math. Soc., i dr.). Većina istraživanja je dodatno financirana i popraćena grantovima i stipendijama iz stranih i domaćih izvora (Hrvatska zaklada za znanost, Švicarska zaklada za znanost, Ministarstvo znanosti  i obrazovanja, Marie Curie, Humboldt, Fullbright, itd.).

Kroz godine je Zavod izgradio bliske veze s lokalnim gospodarstvom, tu se posebno ističe suradnja s financijskom i osigurateljnom industrijom (izražena npr. kroz organizaciju stručnih skupova i predavanja na ove teme te dugogodišnju suradnju s Hrvatskim aktuarskim društvom). Ta je suradnja motivirana i velikim zanimanjem potencijalnih poslodavaca upravo za znanjima naših studenata iz područja statistike i vjerojatnosti.

Članovi Zavoda sudjeluju u nastavi na PMFu od svim razinama, od preddiplomske pa sve do doktorskog studija. Nositelji su nastave teorijskih i praktičnih predmeta vezanih uz vjerojatnost i statistiku, te uz neke, u primjenama zanimljive teme, poput matematičkih financija ili analize velikih skupova podataka. Nastavnici na Zavodu su posebno angažirani u izvođenju dva diplomska studija (Matematička statistika i Financijska i poslovna matematika) te specijalističkog poslijediplomskog studija Aktuarske matematike.

Kratka povijest  i perspektive

Akademske godine 1981./1982., grupa mladih istraživača pokreće znanstveni seminar za Teoriju vjerojatnosti, koji od tada radi bez prekida i postaje centrom znanstvene aktivnosti iz vjerojatnosti i statistike u Hrvatskoj. Par godina nakon toga slijedi i formalno osnivanje Zavoda, čiji prvi i dugogodišnji predstojnik profesor Nikola Sarapa.

Od samog početaka Zavod i prof. Sarapa posebno, naročitu brigu poklanjaju razvoju podmlatka. Tako se već 1982.g. zapošljavaju prvi pripravnici/asistenti, danas profesori Hrvoje Šikić i Zoran Vondraček, a nakon nekoliko godina pridružuju im se Jakša Cvitanić te Goran Peškir (koji kasnije ostvaruju iznimne svjetske karijere). Od tog vremena Zavod vodi sustavnu politiku zapošljavanja nekih od najboljih studenata matematike u Hrvatskoj, te je danas sa 18 članova jedan od najvećih Zavoda na Matematičkom odsjeku PMF-a.

Istraživanja su na Zavodu posljednjih godina sve intenzivnije motivirana suvremenim i primjenjenim temama, od analize prostornih podataka i statističkog učenja do stohastičkog modeliranja u biologiji i medicini. Članovi su vrlo angažirani i u pripremama za uvođenje novog diplomskog studija biomedicinske matematike. No kao i u svojim počecima, Zavod je prvenstveno posvećen radu s entuzijastičnim mladim ljudima.

Ako ste zainteresirani za upis na neki od navedenih studija ili imate dodatnih pitanja svakako nam se javite.

Kontakt
Bojan Basrak (predstojnik)


Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Bojan Basrak

  Email   Ured 319, PMF-MO   5798

prof. dr. sc. Hrvoje Šikić

  Email     5796

prof. dr. sc. Zoran Vondraček

  Email   313   5792

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Miljenko Huzak

  Email   315   5794

prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač

  Email   A310   +385-1-460-5890

prof. dr. sc. Siniša Slijepčević

  Email     5895

Izvanredni profesor

izv. prof. Nina Kamčev

  Email   306  

izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić

  Email   303   +385 (0)1 460 5782

Docent

doc. dr. sc. Snježana Lubura Strunjak

  Email   A313   01 460 5892

doc. dr. sc. Rudi Mrazović

  Email   303   5782

doc. dr. sc. Hrvoje Planinić

  Email   231   5749

doc. dr. sc. Vanja Wagner

  Email   A313   5892

Viši asistent

dr. sc. Aleksandar Bulj

  Email   205   01 460 5766

dr. sc. Maarten Derickx

     

Asistent

Adrian Beker

  Email   214   5835

Daniela Ivanković , mag. math.

  Email   213   5730

Tomislav Kralj

  Email   208   5731

Bruno Predojević , mag. math.

  Email     5835

Ivan Puljiz , mag. math.

  Email   A309  

Tadej Petar Tukara

  Email   214   5835

Viši asistent - predavač

dr. sc. Ivan Biočić

  Email   302   5781

dr. sc. Ivana Valentić

  Email   A311   5879

Poslijedoktorand - predavač

dr. sc. Petra Lazić

  Email   227   5745

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4