Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

Istraživanje i nastava

Znanstveni rad na Zavodu je prije svega fokusiran na:

  • analizu ponašanja slučajnih procesa (od slučajnih šetnji do procesa sa skokovima),
  • primjene vjerojatnosti i statistike u analizi ekstremnih vrijednosti i pojava u biologiji i medicini,
  • te srodna područja matematičke analize (kao npr. harmonijska analiza, ergodska teorija i analitička teorija brojeva). 

U svom istraživanju članovi Zavoda blisko surađuju s brojnim kolegama  s poznatih instituta i sveučilišta. Rezultati naših istraživača se objavljuju redovito, pa i u najeminentnijim časopisima  (Ann. Probab., Eur. J. Math., J. Funct. Anal.,  Probab. Theory Related Fields, Trans. Amer. Math. Soc., i dr.). Većina istraživanja je dodatno financirana i popraćena grantovima i stipendijama iz stranih i domaćih izvora (Hrvatska zaklada za znanost, Švicarska zaklada za znanost, Ministarstvo znanosti  i obrazovanja, Marie Curie, Humboldt, Fullbright, itd.).

Kroz godine je Zavod izgradio bliske veze s lokalnim gospodarstvom, tu se posebno ističe suradnja s financijskom i osigurateljnom industrijom (izražena npr. kroz organizaciju stručnih skupova i predavanja na ove teme te dugogodišnju suradnju s Hrvatskim aktuarskim društvom). Ta je suradnja motivirana i velikim zanimanjem potencijalnih poslodavaca upravo za znanjima naših studenata iz područja statistike i vjerojatnosti.

Članovi Zavoda sudjeluju u nastavi na PMFu od svim razinama, od preddiplomske pa sve do doktorskog studija. Nositelji su nastave teorijskih i praktičnih predmeta vezanih uz vjerojatnost i statistiku, te uz neke, u primjenama zanimljive teme, poput matematičkih financija ili analize velikih skupova podataka. Nastavnici na Zavodu su posebno angažirani u izvođenju dva diplomska studija (Matematička statistika i Financijska i poslovna matematika) te specijalističkog poslijediplomskog studija Aktuarske matematike.

Kratka povijest  i perspektive

Akademske godine 1981./1982., grupa mladih istraživača pokreće znanstveni seminar za Teoriju vjerojatnosti, koji od tada radi bez prekida i postaje centrom znanstvene aktivnosti iz vjerojatnosti i statistike u Hrvatskoj. Par godina nakon toga slijedi i formalno osnivanje Zavoda, čiji prvi i dugogodišnji predstojnik profesor Nikola Sarapa.

Od samog početaka Zavod i prof. Sarapa posebno, naročitu brigu poklanjaju razvoju podmlatka. Tako se već 1982.g. zapošljavaju prvi pripravnici/asistenti, danas profesori Hrvoje Šikić i Zoran Vondraček, a nakon nekoliko godina pridružuju im se Jakša Cvitanić te Goran Peškir (koji kasnije ostvaruju iznimne svjetske karijere). Od tog vremena Zavod vodi sustavnu politiku zapošljavanja nekih od najboljih studenata matematike u Hrvatskoj, te je danas sa 18 članova jedan od najvećih Zavoda na Matematičkom odsjeku PMF-a.

Istraživanja su na Zavodu posljednjih godina sve intenzivnije motivirana suvremenim i primjenjenim temama, od analize prostornih podataka i statističkog učenja do stohastičkog modeliranja u biologiji i medicini. Članovi su vrlo angažirani i u pripremama za uvođenje novog diplomskog studija biomedicinske matematike. No kao i u svojim počecima, Zavod je prvenstveno posvećen radu s entuzijastičnim mladim ljudima.

Ako ste zainteresirani za upis na neki od navedenih studija ili imate dodatnih pitanja svakako nam se javite.

Kontakt
Bojan Basrak (predstojnik)


Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Bojan Basrak

  Email     5798

prof. dr. sc. Miljenko Huzak

  Email     5794

prof. dr. sc. Siniša Slijepčević

  Email     5895

prof. dr. sc. Hrvoje Šikić

  Email     5796

prof. dr. sc. Zoran Vondraček

  Email     5792

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač

  Email   A310   +385-1-460-5890

izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić

  Email     5782

Docent

doc. dr. sc. Snježana Lubura Strunjak

  Email   A313   01 460 5892

doc. dr. sc. Rudi Mrazović

  Email     5782

doc. dr. sc. Vanja Wagner

  Email     5894

Poslijedoktorand

dr. sc. Hrvoje Planinić

  Email     5749

Asistent

Ivan Biočić, mag. math.

  Email   302   5781

Ana Bokšić, mag. math.

  Email     5731

Aleksandar Bulj, mag. math.

  Email     5766

Petra Lazić, mag. math.

  Email   033   5830

Nikolina Milinčević, mag. math.

  Email   205   5766

Mario Stipčić, mag. math.

  Email     5835

Ivana Valentić, mag. math.

  Email     5879

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4