Upisi na diplomske studije Matematičkog odsjeka PMF-a

Upisne kvote
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Teorijska matematika 20 2 22
Primijenjena matematika 30 2 32
Matematička statistika 30 2 32
Računarstvo i matematika 40 2 42
Financijska i poslovna matematika 30 2 32
Matematika, smjer nastavnički 60 2 62
Matematika i informatika, smjer nastavnički 30 2 32

 

 

Uvjeti upisa i pravila razredbenog postupka za upis na diplomske studije na PMF-MO ak.g. 2022./23.

 

Sve informacije o upisima na novi diplomski studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku možete pronaći na službenoj web stranici studija (prijave su otvorene do 15. rujna 2022.).

 


Obavijesti

Objavljene su konačne rang liste za upis na diplomske studije.

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju do petka 30. 9. 2022. u 14 sati potvrditi namjeru upisa u aplikaciji za razredbeni postupak te nakon toga u aplikaciji učitati popunjeni upisni list.  

Kandidati trebaju obaviti i upis putem studomata, u ponedjeljak 3. 10. 2022.

Kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu trebaju se u ponedjeljak 3. 10. 2022. upisati osobnim dolaskom u Ured za studente. Pritom treba donijeti originale dokumenata priloženih u prijavi te presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu.

Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Matematičkom odsjeku, ali koji nemaju važeći AAI identitet izdan od Matematičkog odsjeka, neka se u ponedjeljak, 3. 10. 2022. jave u Ured za studente.

Autor: Mea Bombardelli
Autor: Mea Bombardelli
Autor: Marina Borčić