Upute oko upisa za postojeće studente...

Upute za studente koji u zimskom semestru a.g. 2023./2024. upisuju drugu godinu ili ponovno upisuju prvu godinu studija Matematičke statistike

Druga godina studija Matematičke statistike slijedi program studija prije izmjene, a provodi se po redu predavanja za 2023./2024. godinu, gdje je naveden i aktualni popis izbornih kolegija. U slučaju da student želi kao izborni kolegij upisati predmet s prošlogodišnjeg popisa izbornih kolegija, može uz detaljno obrazloženje predati na razmatranje molbu Voditelju studija.

Svi kolegiji se upisuju prema novoj listi prethodnika u redu predavanja za 2023./2024. godinu. Na primjer, studenti kojima je izrečen upis kolegija Mjera i integral, a prethodnih godina ga nisu položili, mogu od ovog semestra upisati i polagati kolegij Teorija vjerojatnosti 1. Također, izborni kolegij Teorija statističkog učenja više formalno nema kolegij prethodnik, dok izborni kolegij Statističko učenje sada ima samo Matematičku statistiku kao kolegij prethodnik.

Studenti koji upisuju drugu godinu ili ponovno upisuju prvu godinu, a koji nisu položili neki od obaveznih kolegija iz zimskog semestra prve godine (Metrički prostori, Matematička statistika, Markovljevi lanci ili Statistički praktikum 1), iste kolegije moraju ponovno upisati.

Za sva eventualna pitanja i specifične situacije molimo studente da se obrate Voditelju studija.

Upute za studente koji u zimskom semestru a.g. 2023./2024. upisuju drugu godinu ili ponovno upisuju prvu godinu studija Financijske i poslovne matematike

Druga godina studija Financijske i poslovne matematike slijedi program studija prije izmjene, a provodi se po redu predavanja za 2023./2024. godinu, gdje je naveden i aktualni popis izbornih kolegija. Studenti koji nisu položili neki od izbornih kolegija koji više nisu na popisu, mogu taj isti kolegij ponovno upisati ove godine (te ulazi u kvotu izbornih kolegija). Dodatno, iako formalno nisu na listi izbornih kolegija, studenti kao izborni kolegij mogu uzeti i kolegije Vremenski nizovi te Osnove teorije vjerojatnost, ukoliko imaju sve preduvjete za to; kao šifru kolegija Vremenski nizovi upisuje se šifra za FPM (92990).

Svi kolegiji se upisuju prema novoj listi prethodnika u redu predavanja za 2023./2024. godinu. Primjerice, kolegij Teorija statističkog učenja više formalno nema kolegij prethodnik, dok kolegij Statističko učenje sada ima samo Matematičku statistiku kao kolegij prethodnik.

Studenti koji upisuju drugu godinu ili ponovno upisuju prvu godinu, a koji nisu položili neki od obaveznih kolegija iz zimskog semestra prve godine, iste kolegije moraju ponovno upisati.

  • Ukoliko student nije položio neki od kolegija Mikroekonomika 1 i Mikroekonomika 2, nepoložene kolegije upisuje sada u zimskom semestru te ih polaže u sklopu novog kolegija Mikroekonomika; dakle, ako nije položio niti jedan kolegij, student ih zajedno polaže u sklopu novog kolegija Mikroekonomika. Detalje o načinu polaganja studenti će direktno dogovoriti s predmetnim nastavnikom.
  • Ukoliko student nije položio kolegij Makroekonomika 1, isti upisuje sada u zimskom semestru, ali će ga polagati (zajedno s Makroekonomikom 2) u sklopu novog kolegija Makroekonomika koji će se održati u ljetnom semestru.

Za sva eventualna pitanja i specifične situacije molimo studente da se slobodno obrate voditelju studija.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti