Izmjene studijskih programa...

Od akademske godine 2023./2024. godine studiji Financijske i poslovne matematike te Matematičke statistike izvodit će se po novim (tj. izmijenjenim) planovima studijskih programa prikazanim u priloženim tablicama. Studenti koji se na studij po prvi put upisuju u a.g. 2023./2024. to će učiniti po novom programu. Studenti koji u a.g. 2023./2024. upisuju drugu godinu studija ili ponovno upisuju prvu godinu, slijede stari program uz neke manje tehničke izmjene u izvođenju. Više detalja o ponovnim upisima i upisima više godine studija studenti mogu očekivati prije upisa u rujnu. Ukratko, kolegiji prve godine studija održavat će se po novom, a kolegiji druge godine po starom programu. Izborni kolegiji će se održavati po novom programu, uz neke manje izmjene.

Dodatna napomena za FIPM:
Postojeći studenti koji nisu položili kolegij Makroekonomika 1 i/ili Makroekonomika 2, upisuju novi kolegij Makroekonomika koji će se izvoditi u ljetnom semestru; analogno u slučaju kolegija Mikroekonomika 1 i Mikroekonomika 2. S druge strane, druga godina studija će se održavati po starom programu tako da će se primjerice kolegiji Financijsko modeliranje 1 i Financijsko modeliranje 2 još iduće a.g. održati kao i do sada.

Tablice:

Skraćena usporedba izmjena programa Matematička statistika

Skraćeni prikaz izbornih kolegija programa Matematička statistika

Skraćena usporedba izmjena programa Financijska i poslovna matematika

Skraćeni prikaz izbornih kolegija programa Financijska i poslovna matematika

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti