Puni naziv projekta: ICSE Science Factory

Financiranje: EU fond Obzor (Horizon)

Iznos EU sufinanciranja:  1.980.507,50

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023. – 28.02.2026.

Status projekta: U tijeku

Web stranica projekta:  https://sciencefactory.math.hr/

Instagram profil projekta: https://www.instagram.com/icsefactory_cro/

 

Opis projekta:

ICSE Science Factory projekt je poduprijet fondom EU Obzori (Horizon), a koji predstavlja suradnju trinaest međusektorskih stručnih timova visokog kapaciteta iz pet europskih zemalja (Njemačka, Portugal, Turska, Cipar i Hrvatska). Nositelji projekta u Hrvatskoj su Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predvođen doc. dr. sc. Matijom Bašićem i prof. dr. sc. Željkom Milin Šipuš i Mateom Dvoršćak, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, predvođen izv. prof. dr. sc. Anom Sović Kržić, izv. prof. dr. sc. Matkom Orsagom, izv. prof. dr. sc. Dariom Bojanjcem i Liljanom Puškar te Hrvatsko matematičko društvo predvođeno prof. dr. sc. Vesnom Županović, Petrom Vidović i Renatom Svedrec. Glavni cilj projekta je pružanje prilike za suradničko učenje znanosti svim građanima, podizanje interesa za znanstvene studije i karijere među mladima i stvaranje platforme za razmjenu iskustva i kreiranje autentičnih znanstvenih aktivnosti za mlade u suradnji sa stručnjacima s visokih učilišta i poduzeća te uz podršku institucija lokalne uprave.

U sklopu projekta provesti će se preko 70 različitih aktivnosti s ciljem popularizacije STEM područja te upoznavanja članova zajednice sa znanosti. Aktivnosti otvorenog školovanja primarno su usmjerene na učenike, oni biraju za njih relevantne probleme iz područja zdravlja, digitalizacije i održivosti, koje u obliku školskog projekta rješavaju uz pomoć stručnjaka iz STEM područja. Svi članovi zajednice uključuju se u znanstvene radionice i javne znanstvene sajmove, u sklopu kojih će imati priliku surađivati sa znanstvenicima, inovatorima i poduzetnicima, rješavati konkretne probleme uz pomoć znanosti ili se upoznati sa različitim mogućnostima za karijere u STEM području. ICSE Science Factory kreira partnerstvo između istraživača iz područja znanosti i obrazovanja, pružatelja neformalnog obrazovanja, škola, poduzeća i institucija lokalne zajednice. Skupovi lokalnih partnera služe za njegovanje i proširivanje partnerske mreže. Dugoročni cilj projekta je osigurati održivu mrežu partnera među raznim dionicima zainteresiranim za stvaranje prilika za kvalitetno obrazovanje iz područja znanosti.