Izdavači

Međunarodna agencija za ISBN od 2015.g. omogućuje besplatni pristup podacima o nakladnicima i njihovim oznakama.

Međunarodni upisnik nakladnika sadrži više od milijun oznaka nakladnika iz više od 200 zemalja, i omogućuje jednostavno pretraživanje prema nazivu ili oznaci nakladnika. Za jednostavno pretraživanje nije potrebna registracija.

Za sva pitanja vezana uz hrvatske nakladnike i njihove oznake kontaktirajte Hrvatski ured za ISBN.