Kolokviji i ispiti

Prijediplomski, diplomski i integrirani studiji na Matematičkom odsjeku

Voditeljica kolokvijskih razreda je dr. sc. Petra Lazić (email: kolokviji@math.hr).

Kalendar kolokvija za akademsku godinu 2022./2023.

        Zimski semestar

Podjela predmeta u zimskom semestru akad. god. 2022./23. u kolokvijske razrede je dana ovdje

Vremena pisanja 1. i 2. kolokvija su redom 10:00 i 14:00, a popravnog kolokvija 8:00, 12:00 i 16:00, bez akademske četvrti.

Raspored pisanja popravnih kolokvija u zimskom semestru akad. god. 2022./23. možete vidjeti ovdje.

       Obavijesti:

  • Prvi kolokvij iz Numeričke analize 1 će se održati u utorak, 22.11.2022. u 12 sati, umjesto u predviđenom terminu istoga dana u 10 sati. Kolokvij će se održati u Pr1.

 

        Ljetni semestar

Podjela predmeta u ljetnom semestru akad. god. 2022./23. u kolokvijske razrede je dana ovdje.

Vremena pisanja 1. i 2. kolokvija su redom 10:00 i 14:00, a popravnog kolokvija 8:00, 12:00 i 16:00, bez akademske četvrti.

Zbog državnog praznika 1. svibnja te Dana i noći PMF-a 5. svibnja, 1. kolokviji u drugom kolokvijskom tjednu će se održati prema sljedećem rasporedu: F i G1 razredi u utorak 2. svibnja (vrijeme pisanja kolokvija 8:00, 12:00 i 16:00), G2 i H razredi u srijedu 3. svibnja (vrijeme pisanja kolokvija 8:00, 12:00 i 16:00) te I razred u četvrtak 4. svibnja (vrijeme pisanja kolokvija 10:00 i 14:00).

Raspored pisanja popravnih kolokvija u ljetnom semestru akad. god. 2022./23. možete vidjeti ovdje.

1. kolokvij iz Teorije statističkog učenja umjesto u utorak 2. svibnja u 16:00 održat će se u četvrtak 4. svibnja u 14:00.

 

Studiji na prirodoslovnim odsjecima PMF-a

Ispiti za studente prirodoslovnih odsjeka PMF-a pripadaju S razredu.

Voditeljica S razreda je dr. sc. Petra Lazić.

 

Uputa o opravdavanju izostanaka s kolokvija i ispita

U slučaju izostanka s kolokvija/ispita, najkasnije na dan samog kolokvija/ispita potrebno je o tome obavijestiti predmetnog nastavnika, ukoliko je to moguće. Izostanak je poželjno opravdati valjanom potvrdom. U suprotnom, izostanak se ne mora smatrati opravdanim. U slučaju izostanka radi bolesti nastavnik može tražiti potvrdu izdanu od strane službenog fakultetskog liječnika.


Obavijesti