Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja

Šifra: 61599
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Opić
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Ovim kolegijem razvijaju se sljedeće kompetencije: razumijevanje osnova znanstvenog pristupa istraživanju obrazovanja i odgoja, poznavanje faza znastvenog istraživanja, razlikovanje i poznavanje prednosti i nedostataka kvantitavnog i kvalitativnog istraživanja, osposobljenost za sudjelovanje u provođenju znanstvenog istraživanja obrazovanja i odgoja te osposobljenost za primjenu istraživačkih rezultata u unapređivanju obrazovne i odgojne prakse.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Značajke znanstvenog istraživanja obrazovanja. Svrha znanstvenog istraživanja: opis, objašnjenje, predviđanje i kontrola istraživane pojave. Unapređivanje obrazovanja pomoću istraživanja.
2. Faze istraživanja u obrazovanju. Izbor i definiranje istraživačkog problema, izbor istraživačkog nacrta, izbor uzorka i mjerenje, testiranje istraživačkih hipoteza, objavljivanje rezultata istraživanja.
3. Deskriptivna i inferencijalna statistika. Razlika između korelacione i uzročno-komparativne metode. Bivarijantna i multivarijantna stastistika. Kako se nterpretira korelacija.
4. Kvalitativna istraživanja obrazovanja. Metode kvalitativnog istraživanja. Prednosti i nedostaci kvalitativnog i kvantitativnog pristupa. Valjanost kvalitativnih metoda.
5. Evaluacijska istraživanja u obrazovanju. Kvantitativno i kvalitativno orijentirani evaluacijski model. Formativna i sumativna evaluacija. Evaluacija i procjena obrazovnih potreba.
6. Istraživanje i razvoj obrazovanja (I & RO). I & RO kao strategija poboljšanja obrazovne prakse. I & RO kao proces razvoja i validacije obrazovnih produkata (programa, metoda, udžbenika, obrazovne tehnike itd.). Odnos između istraživanja obrazovanja i I & RO procesa.
7. Etička načela u istraživanju obrazovanja. Dobrovoljnost, povjerljivost i zaštita podataka, područja s dozvoljenim varanjem ispitanika, desenzibilizacija ispitanika. Zakonska ograničenja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika 2 - Poučavanje i nastava
3. semestar
Izborni pedagoški predmet 2 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti