Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Pedagogija 2 - Obrazovni sustav

Šifra: 36967
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Slušajući u cijelosti ovaj predmet svaki nastavnik steći će uvid u postojeću teoriju te domaću, europsku i svjetsku praksu na putu ostvarenja obrazovnih zadataka. Svaki nastavnik bit će osposobljen za rješavanje niza problema koji se javljaju tijekom odgojno-obrazovnog procesa, a ujedno će s različitih stajališta moći poraditi na vlastitom usavršavanju. Dakle, ovaj kolegij razvija profesionalno - stručne kompetencije, edukacijske, govorno - jezične kompetencije uz sposobnost razvoja vlastite efikasnosti u nastavnom procesu i obrazovnom sustavu u najširem smislu.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Sustavski pristup obrazovnoj djelatnosti. Što je sustav? Obrazovni sustav kao otvoreni društveni podsustav. Elementi obrazovnog sustava: ulazi u sustav, obrazovna organizacija, izlazi iz sustava i povratna veza. Predmet znanosti o obrazovnim sustavima: otkrivanje zakonitosti postizanja ciljeva obrazovanja i odgoja. Ciljevi obrazovanja: kulturalni, socijalni, ekonomski, samoostvarujući u svjetlu ciljeva pojedinaca, privrede (poduzeća) i države. Ulazi u obrazovnu organizaciju: novčani i nenovčani. Organizacijski procesi u školi: poučavanje, odnosi u školi, upravljanje školom i školskim sustavom (centralizirano i decentralizirano). Struktura obrazovnog sustava prema međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED, 1997.). Interaktivni, interdisciplinarni, internacionalni pristup obrazovnom sustavu. Dominantna struktura obrazovnih sustava u Europi i u Hrvatskoj. Strukturne razlike između europskog i hrvatskog obrazovanja. Reforma obrazovanja; zašto i kada se pokreću reforme te kako se planiraju.
2. Opća, profesionalna ili stručna i edukacijska kultura - nastavnika i učenika. Povijesne, tradicijske, kulturološke, jezične i socijalne pretpostavke razvoja i specifičnosti: što nas zbližava, a što razdvaja od ostalih obrazovnih sustava. Komunikacija i socijalizacija - kako ih steći i razvijati. Govorništvo, elokvencija, terminološka osposobljenost nastavnika. Interkulturalni odgoj - svjetski aspekti.
3. Osnovnoškolski i srednjoškolski sustav: stanje, specifičnosti, potrebe, razvoj. Zakonodavni aspekti sustava obrazovanja u RH: Upravljanje, administriranje, financiranje obrazovnih sustava (Tko? Kako?).
4. Visokoškolski obrazovni sustav. Zakonodavni aspekti sustava obrazovanja u RH. Upravljanje, reguliranje i praćenje, te financiranje ovog dijela obrazovnog sustava. Permanentno, cjeloživotno obrazovanje. Zakonodavni aspekti sustava obrazovanja u RH. Potrebe, trendovi, perspektive, rezultati u praksi.
5. Državno i privatno školstvo - smisao, značaj i komparativne prednosti. Državni i privatni visokoobrazovni sustav u RH. Državni i privatni visokoobrazovni sustav u Europi (odabrane zemlje). Državni i privatni visokoobrazovni sustav u SAD (odabrana sveučilišta i studiji).
6. Primjenjivost obrazovnih rezultata - outcomes. Obrazovanje i (odgovarajuće) zapošljavanje nastavnika. Snimka stanja u nas - potrebe u praksi (na terenu), neophodne prilagodbe obrazovnih studija i sustava prema potrebama, analiza rezultata poslije edukacije (psihologije odgoja i obrazovanja, sociologije, pedagogije, didaktike, razvoja komunikacijskih vještina), zapošljavanje prema potrebama i edukaciji. Stanje u drugim zemljama.
7. Ljudski potencijali u obrazovanju (human resources). Nastavnici - dragocjeni resursi: što dobivaju (status, odgovornost, obaveze, stimulaciju (?)...), što pružaju (znanje, energiju, emocije, vrijeme, trud...). Pitanje usklađenosti - ujednačenost, primjerenost primanja i davanja. Ostvarenje odgojno-obrazovnih zadataka - specifičnost nastavničke profesije. Realizacija nastavnog programa. Utjecanje na razvoj: edukativni, idejni, kreativni, društveni, moralni. Emocionalna i socijalna inteligencija - kako ih razviti i primijeniti. Poticanje profesionalnog razvoja - usavršavanje vlastito i učeničko. Motivacija - psihološki temelj: hoću i mogu napredovati. Obrazovanje - užitak ili pritisak? Razvoj analitičkog mišljenja. Kauzalitet - temelj znanosti i komparativne analize obrazovnog i društvenog sustava.
8. Obrazovni studiji i profesionalni razvoj u Europi i svijetu (educational studies & professional developmet). Društvo znanja - polazište i cilj razvoja. Nastavnik i edukacijske kompetencije. Prilagodba obrazovnog sustava na edukaciju nastavnika (teachers training). Kriteriji upisa na nastavničke studije. Kriteriji izbora nastavnika - procjena i ocjenjivanje. Efikasnost i evaluacija kvalitete studija putem kvalitete nastavnika.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja
Odslušan : Psihologija učenja i poučavanja

Polaganje predmeta :
Položen : Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti