Materijali

Studentska natjecanja iz matematike

Šifra: 133310
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Bašić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Glavni cilj kolegija je priprema studenata za međunarodna natjecanja iz matematike. Sudionici će, osim utvrđivanja dijela gradiva na preddiplomskom studiju, steći i familijarnost s brojnim tehnikama, idejama i svojevrsnim trikovima za rješavanje originalnih matematičkih problema. Ostali ciljevi kolegija su: širenje opće matematičke kulture zainteresiranim studentima, uvod boljih studenata u znanstveni rad te poticanje studenata za samostalno učenje i vježbanje.

NASTAVNI SADRŽAJI: Konkretne teme koje se obrađuju variraju iz godine u godinu, ovisno o strukturi i interesima slušača te aktualnosti samih tema.
1. Minimalni polinom i ostali trikovi iz linearne algebre
2. Podijeli pa vladaj, projiciraj pa vladaj
3. Kvadratni ostaci
4. Algebarska kombinatorika
5. Iterativni dinamički sistemi
6. Vjerojatnosna metoda u kombinatorici i teoriji grafova
7. Klasifikacija dvodimenzionalnih ploha
8. Djelovanje grupa i Burnsideova lema
9. Riemannova zeta-funkcija
10. Ocjenjivanje i račun veličina u matematičkoj analizi
11. Eliptičke krivulje
12. Primjene Fourierove analize na konačnim abelovim grupama
13. Hamelove baze i primjene
14. Uvod u algebarsku topologiju
15. Ultrametrički prostori
16. Baireov teorem o kategoriji
17. Parcijalno uređeni skupovi
18. Popločavanja i Gröbnerove baze
Literatura:
 1. R. Gelca, T. Andreescu: Putnam and beyond
 2. G. J. Szekely: Contests in Higher Mathematics: Miklos Schweitzer Competitions 1962-1991
2. semestar
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Matematička statistika
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Teorijska matematika

4. semestar
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Matematička statistika
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni Studij - Teorijska matematika

6. semestar
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika
Fakultativni kolegij - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Matija Bašić:

  Utorkom i četvrtkom u 13, uz prethodnu najavu i dogovor e-mailom. 

  Lokacija: A315
 • izv. prof. dr. sc. Ilja Gogić:

  Utorkom 13-15 ili po dogovoru, uz prethodnu najavu putem e-maila (barem 24 sata ranije).

   

  Lokacija: A310
 • izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki:

  Utorak 14-15 (obavezna najava mailom)

  Petak  14-15  (obavezna najava mailom)

  Lokacija: A305
 • izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač:

  U kolokvijske tjedne po dogovoru ili emailom.

  Lokacija: A310

Nastava i natjecanja

Nastava:

 • Studentska natjecanja iz matematike su fakultativni kolegij za sve studijske programe. Nose 3 ECTS boda i ocjenjuju se samo s položio / nije položio, tj. nema ocjene.
 • Nastavu izvodi nekoliko nastavnika i asistenata. Za detaljnije informacije javite se npr. nekom od nositelja predmeta.
 • Uvjet za polaganje kolegija je barem pola predanih i uspješno riješenih domaćih zadaća. (Za svaku zadaću će biti zasebno precizirano što znači da je uspješno riješena, npr. barem pola zadataka i sl.) Svaku zadaću treba predati odgovarajućem nastavniku emailom (natipkanu / skeniranu / uslikanu) ili osobno (npr. na predavanjima). Prepisivanje zadaća nije dozvoljeno i u pravilu se lako razotkriju prepisivači.
 • Gradivo je načelno vrlo napredno i upis se preporučuje samo studentima koji nemaju poteškoća s redovnim kolegijima.
 • Studenti će obavijesti dobivati putem ove web stranice i sustava Merlin.

Predavanja u ak. god. 2021./2022.:

 • 1. predavanje, petak 11.3.2022., 14:15, predavaonica 101: Matija Bašić - Trikovi u linearnoj algebri
 • 2. predavanje, petak 18.3.2022., 14:15, predavaonica 101: Vjekoslav Kovač - Analitičke metode u kombinatorici
 • 3. predavanje, petak 25.3.2022., 14:15, predavaonica 101: Aleksandar Bulj - Polinomijalna metoda u kombinatorici
 • 4. predavanje, utorak 29.3.2022., 16:15, predavaonica 101: Aleksandar Bulj - Polinomijalna metoda u kombinatorici 2
 • 5. predavanje, utorak 5.4.2022., 16:15, predavaonica 101: Matija Bašić - Grupe i kombinatorika
 • 6. predavanje, petak 15.4.2022., 14:15, predavaonica 101: Ilja Gogić - Paradoksalne dekompozicije
 • 7. predavanje, petak 22.4.2022., 14:15, predavaonica 101: Ilja Gogić - Paradoksalne dekompozicije 2
 • 8. predavanje, petak 20.5.2022., 14:15, predavaonica 101: Vjekoslav Kovač - Teoremi srednje vrijednosti
 • 9. predavanje, petak 27.5.2022., 14:15, predavaonica 101: Mateo Tomašević - Problem Kaplanskog na matricama
 • 10. predavanje, petak 3.6.2022., 14:15, predavaonica 101: Matko Ljulj - Parcijalne diferencijalne jednadžbe i nižedimenzionalni modeli u elastičnosti
 • 11. predavanje, utorak 14.6.2022., 14:15, predavaonica 109: Matko Ljulj - Parcijalne diferencijalne jednadžbe i nižedimenzionalni modeli u elastičnosti, drugi dio

Natjecanja:

 

Obavijesti