Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Studentska natjecanja iz matematike

Šifra: 133310
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Bašić - Predavanja
dr. sc. Ilja Gogić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Matija Kazalicki - Predavanja
doc. dr. sc. Vjekoslav Kovač - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Glavni cilj kolegija je priprema studenata za međunarodna natjecanja iz matematike. Sudionici će, osim utvrđivanja dijela gradiva na preddiplomskom studiju, steći i familijarnost s brojnim tehnikama, idejama i svojevrsnim trikovima za rješavanje originalnih matematičkih problema. Ostali ciljevi kolegija su: širenje opće matematičke kulture zainteresiranim studentima, uvod boljih studenata u znanstveni rad te poticanje studenata za samostalno učenje i vježbanje.

NASTAVNI SADRŽAJI: Konkretne teme koje se obrađuju variraju iz godine u godinu, ovisno o strukturi i interesima slušača te aktualnosti samih tema.
1. Minimalni polinom i ostali trikovi iz linearne algebre
2. Podijeli pa vladaj, projiciraj pa vladaj
3. Kvadratni ostaci
4. Algebarska kombinatorika
5. Iterativni dinamički sistemi
6. Vjerojatnosna metoda u kombinatorici i teoriji grafova
7. Klasifikacija dvodimenzionalnih ploha
8. Djelovanje grupa i Burnsideova lema
9. Riemannova zeta-funkcija
10. Ocjenjivanje i račun veličina u matematičkoj analizi
11. Eliptičke krivulje
12. Primjene Fourierove analize na konačnim abelovim grupama
13. Hamelove baze i primjene
14. Uvod u algebarsku topologiju
15. Ultrametrički prostori
16. Baireov teorem o kategoriji
17. Parcijalno uređeni skupovi
18. Popločavanja i Gröbnerove baze
Literatura:
2. semestar
Fakultativni koegiji - Redovni studij - Financijska i poslovna matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Matematička statistika
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Primijenjena matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Računarstvo i matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Teorijska matematika

4. semestar
Fakultativni koegiji - Redovni studij - Financijska i poslovna matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Matematička statistika
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Primijenjena matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Računarstvo i matematika
Fakultativni kolegiji - Redovni studij - Teorijska matematika

6. semestar
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički

8. semestar
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički

10. semestar
Fakultativni kolegij - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti