Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar - Odabrane teme iz računarstva

Šifra: 33444
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Goran Radunović - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada - eseja u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s odabranim temama iz područja informacijsko - komunikacijskih tehnologija koje se ne obrađuju detaljno u ostalim kolegijima a nužna su kompetencija učitelja/ice informatike u srednjoj školi. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica informatike, za afirmaciju problemnosti i suvremenosti kao temeljnih načela nastave informatike na svim obrazovnim razinama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Odabrane teme iz računarstva realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi zadanu temu te ju prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema. (1 tjedan) Studentima/cama će biti ponuđene sljedeće teme: Paradigme programiranja (naredbovna, objektno - orijentirana, funkcionalna, logička); Sigurnost računalnih sustava; Web tehnologije; Računalna grafika, Multimedijski sustavi.
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
 1. M. L. Scott: Programming language pragmatics
 2. D. Gollmann: Computer Security
 3. W. Stallings: Cryptography & Network Security: Principles & Practice
 4. J. D. Foley, A. Van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics Principles and practice in C, 2nd edition
 5. Allan Watt, Alan Watt: 3D Computer Graphics
 6. D. Hearn, M. P. Baker: Computer Graphics with Open GL, 3rd edition
 7. R. Steinmetz, K. Nahrstedt: Multimedia: Computing, Communications and Applications
 8. N. Chapman, J. Chapman: Digital Multimedia, 2nd edition
 9. D. R. Stinson: Cryptography. Theory and Practice
 10. W. Stallings: Cryptography and Network Security
 11. D. Parker: Fighting Computer Crime - A New Framework for Protecting Information
 12. D. Dragičević: Kompjutorski kriminalitet i informacijski sustavi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Računarski praktikum 1
6. semestar
Izborni seminar 4 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/otr/


Obavijesti