Statistička fizika

Matematički odsjek

Statistička fizika

Obavijesti

Statistička fizika

Šifra: 36965
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Denis Sunko - Predavanja
Izvođači: Petra Grozić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Razumijevanje veze između globalnih termodinamičkih (termičkih) svojstava tijela i mikroskopske strukture od koje su tijela sačinjena.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u računanje vjerojatnosti, kombinatoriku i funkcije raspodsjeke.
2. Međumolekulani sudari i proračun tlaka idealnog plina.
3. Osnovni termodinamički pojmovi, jednadžba stanja.
4. Osnovni zakoni termodinamike, Carnotov ciklus i termodinamički strojevi.
5. Osnovna relacija termodinamike, sustavi promjenjivog broja čestica.
6. Maxwellova funkcija raspodsjeke.
7. Pojam konfiguracijskog prostora, ograničenja klasične statističke fizike.
8. Stirlingova formula, izvod Boltzmannove raspodsjeke.
9. Browonovo gibanje, zakon jednake raspodsjeke energija, Daltonov zakon.
10. Kvantizacija energijskog spektra za razne vrste gibanja, treći zakon termodinamike, zračenje crnog tijela.
11. Toplinski kapacitet krutih tijela, bozoni i fermioni, Boze - Einsteinova funkcija raspodsjeke.
12. Fermi - Diracova funkcija raspodsjeke, fermionski sustavi.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Pohađanje predavanja i vježbi, izrada domaćih zadaća, polaganje 2 (ili 3) kolokvija.

UVJETI ZA POTPIS: Prisustvo na 70% predavanja i vježbi, predaja rješenja za 70% domaćih zadaća, prolazna ocjena na svim kolokvijima.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Završni dio ispita polaže se u pismenom ili usmenom obliku. Konačna ocjena oblikuje se na osnovi uspjeha u izradi domaćih zadaća, ocjena dobivenih na kolokvijima, te ocjene odgovora na završnom dijelu ispita.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
Odslušan : Klasična mehanika
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan