Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar - Učenje istraživanjem i rješavanjem problema

Šifra: 186323
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ljiljana Arambašić
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je osposobiti studente za korištenje heurističkih strategija i metoda pri istraživanju i rješavanju problema vezano uz teme iz srednjoškolske matematike, linearne algebre i diferencijalnog računa funkcija u samostalnom, individualnom i/ili timskom radu. Teme su izabrane tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica matematike, za afirmaciju problemnosti i interesa kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Učenje istraživanjem i rješavanjem problema realizirat će su u obliku aktivne - problemske i heurističke nastave. Studenti/ice će individualno i/ili u timovima obraditi zadani problemski zadatak, prezentirati svoje strategije i rješenje u pisanom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara, te raspraviti različita rješenja. Teme koje će se obrađivati tijekom seminara bit će iz srednjoškolske matematike, linearne algebre i diferencijalnog računa funkcija. Rad će se odvijati u sljedećim etapama:
1. Matematički problemski zadatak. Povijesni razvoj i teorijski okvir učenja istraživanjem i rješavanjem problema. Strategije i metode rješavanja problema. Vođeno otkrivanje. Primjeri
2. Istraživanje i rješavanje problema.
3. Prezentiranje rezultata.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička geometrija
Položen : Uvod u matematiku
3. semestar
Izborni seminar 1 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Ljiljana Arambašić:

    Ponedjeljak u 14:00, četvrtak u 10:00 ili po dogovoru (obavezna je najava mailom ili na predavanju)

    Lokacija: A314

Obavijesti