Pravila ocjenjivanja - akademska godina 2023./2024.

Elementi ocjenjivanja:

  • kolokviji
  • završni ispit

Kolokviji

Prvi kolokvij je pismeni te se sastoji od pitanja iz teorije i zadataka iz prvog dijela gradiva te nosi 50 bodova, a piše se u terminu predviđenom za kolokvije (dakle, u sredini semestra). Student koji na prvom kolokviju ostvari najmanje 20 bodova, može samo u prvom terminu zimskog ispitnog roka umjesto završnog ispita rješavati drugi kolokvij koji se sastoji od pitanja iz teorije i zadataka iz drugog dijela gradiva (te gradiva prvog dijela potrebnog za razumijevanje gradiva drugog dijela). Drugi kolokvij je također pismeni te nosi najviše 50 bodova.

Završni ispit

Završni ispit se sastoji od pitanja iz teorije i zadataka iz cjelokupnog gradiva kolegija te vrijedi 100 bodova. Završni ispit će u pravilu biti samo pismeni, ali ukoliko nastavnik smatra da je potrebno, može biti i samo usmeni ili pisani i usmeni.

Konačna ocjena

Za polaganje kolegija potrebno je ostvariti najmanje 50 bodova na završnom ispitu, odnosno najmanje 50 bodova iz oba kolokvija zajedno. Konačna ocjena se formira na temelju ukupno ostvarenog broja bodova (na završnom ispitu, odnosno na kolokvijima).