Laboratorij za sintezu i mjerenje transportnih, magnetskih i termodinamičkih svojstava

 


Repozitorij

HRZZ projekt IP 2018 01 8912 : Temeljna elektronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni / Fundamental electronic properties of new quantum materials: massless and correlated fermions.

Autor: Filip Orbanić
Popis obavijesti