Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Diferencijalni i integralni račun 1

Šifra: 93075
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka
Izvođači: Luka Cigler , mag. math. - Auditorne vježbe
dr. sc. Tvrtko Dorešić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: U ovom se kolegiju studenti upoznaju s osnovnim pojmovima diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne realne varijable. Ne koristi se tzv. epsilon-delta terminologija, ali se, izuzev osnovnih činjenica i teorema koji se uočavaju i ilustriraju, radi dosta rigorozno. Naglasak je na idejama a ne na količini artificijelnih funkcija i tehničkim trikovima. Na predavanjima se uvode i obrađuju osnovni pojmovi te obilato ilustriraju primjerima, dok na vježbama studenti usvajaju odgovarajuće tehnike pristupa pojedinim konkretnim problemima i njihova rješavanja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Derivacija i limes.
2. Kompozicija, više derivacije, implicitno deriviranje.
3. Sinus i kosinus: grafovi, adicione formule.
4. Sinus i kosinus: derivacije, osnovni limesi, polarne koordinate.
5. Ekstremi funkcije, teorem srednje vrijednosti.
6. Ispitivanje toka funkcije i njen graf.
7. Inverzna funkcija, arkus funkcije.
8. Eksponencijalna i logaritamska funkcija.
9. Primitivna funkcija (antiderivacija, neodređeni integral).
10. Neprekidne funkcije, površina, integral (određeni integral).
11. Pravila integriranja i osnovni teorem integralnog računa.
12. Tehnike integriranja.
13. Važniji integrali i primjena na volumene i površine.
14. Duljina krivulje i neke fizikalne primjene integriranja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Uvod u matematiku

Polaganje predmeta :
Položen : Uvod u matematiku
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/dir


Obavijesti