Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematičke metode fizike

Šifra: 201726
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Slaven Kožić - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Ana Kontrec - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Glavni ciljevi kolegija su savladavanje tehnika rješavanja običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i razumijevanje pripadne teorijske osnove.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1) Obične diferencijalne jednadžbe. (3 sata)
2) Linearne diferencijalne jednadžbe. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. (3 sata)
3) Teorem o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja Cauchyjevog problema za homogenu linearnu diferencijalnu jednadžbu n-tog reda. (3 sata)
4) Linearna nezavisnost funkcija. Determinanta Wronskog. (3 sata)
5) Linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima. (3 sata)
6) Nehomogene jednadžbe. Metoda neodređenih koeficijenata. Metoda varijacije konstanti. (3 sata)
7) Metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi razvojem u red. (3 sata)
8) Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s regularnim singularitetima koeficijenata. (3 sata)
9) Legendreovi polinomi i Legendreova diferencijalna jednadžba. Funkcija izvodnica za Legendreove polinome. (3 sata)
10) Pridružene Legendreove funkcije. Kugline funkcije. (3 sata)
11) Laplaceova diferencijalna jednadžba. Metoda separacije varijabli. (3 sata)
12) Valna jednadžba. (3 sata)
13) Besselove funkcije i Besselova diferencijalna jednadžba. (3 sata)
14) Schrödingerova jednadžba. Laguerreovi polinomi. (3 sata)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Diferencijalni i integralni račun 2
4. semestar
Izborni matematički predmet 2 - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Sve obavijesti i materijali relevantni za kolegij redovito će biti objavljivani na web stranici.

Autor: Slaven Kožić