Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistika

Šifra: 40362
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Marušić
Izvođači: dr. sc. Ivan Biočić - Auditorne vježbe
dr. sc. Nikolina Milinčević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja predmeta:

Studenti će upoznati glavne metode deskriptivne i inferencijalne statistike, uključujući grafičke metode.
Studenti će naučiti osnovne koncepte iz teorije vjerojatnosti uključujuće teoretske rezultate poput centralnog graničnog teorema
Studenti će moći interpretirati značenje intervala pouzdanosti.
Studenti će moći interpretirati rezultate statističkih testova.
Studenti će znati osnove statističkog zaključivanja u linearnim modelima (regresija, ANOVA)
Studenti će biti spremni izvesti i interpretirati ove statističke analize korištenjem statističkog softwarea (npr. R)

Sadržaj predmeta:

Tjedan 1. Uvod. Primjeri statističkih problema i podataka. Uzorak i populacija.
Tjedan 2. Statističke varijable
Tjedan 3. Prikaz podataka tablicama i grafovima. Mjere sredine i disperzije uzorka.
Tjedan 4. Osnove vjerojatnosti. Vjerojatnosni prostor.
Tjedan 5. Uniformni vjerojatnosni model. Permutacije i kombinacije.
Tjedan 6. Uvjetne vjerojatnosti i nezavisnost.
Tjedan 7. Diskretne i neprekidne slučajne varijable. Gustoća, medijan i očekivanje.
Tjedan 8. Binomna, Poissonova i normalna distribucija. Slučajni vektori. Kovarijanca i koeficijent korelacije.
Tjedan 9. Procjena parametara. Slučajni uzorak. Procjena proporcije u populaciji i parametra očekivanja.
Tjedan 10. Intervali pouzdanosti
Tjedan 11. Testiranje statističkih hipoteza. Elementi testa. Pogreške I i II vrste. Snaga testa.
Tjedan 12. Testovi hipoteza o proporciji u populaciji i očekivanju. Usporedba očekivanja dva normalna uzorka (t-test). Usporedba varijanci (F-test).
Tjedan 13. Chi^2-testovi: test prilagodbe i kontingencijske tablice.
Tjedan 14. Jednofaktorska ANOVA. Chi^2-test
Tjedan 15. Linearni regresijski model. Intervali pouzdanosti i testovi o parametrima modela. Predviđanje.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematika
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Ivan Biočić:

  Četvrtak 10-12; ili po dogovoru; konzultacije moguće i telefonski (broj 01/460-5781).

  Obavezna najava mailom.

  Lokacija: 302
 • dr. sc. Nikolina Milinčević:

  Cetvrtak po dogovoru. Obavezna ranija najava mailom.

  Lokacija: Ured 205, PMF-MO

Obavijesti

Rezultati popravnih kolokvija nalaze se ovdje.

Uvidi će se održati u ponedjeljak 19.2. u 12:30 u uredu 302 (PMF-MO).

Studenti koji žele odbiti pozitivnu ocjenu, moraju se javiti profesoru najkasnije do utorka 20.2. u 14:00.

Autor: Ivan Biočić

Ovdje možete naći konačne rezultate na kolegiju nakon 2. kolokvija te ocjene.

 • Uvidi u 2. kolokvij održat će se u ponedjeljak 5.2. u 13h u uredu as. Biočića (ured 302 na 3. katu PMF-MO-a).
 • Ukoliko netko ne želi ponuđenu pozitivnu ocjenu, mora se javiti profesoru na mail najkasnije do 5.2. u 23:59. U suprotnom, ocjena će biti upisana u Studomat i ne može se više pristupiti popravku ocjene.
 • Popravak kolokvija održat će se 14.2., te studenti moraju javiti as. Biočiću na mail što će popravljati. Može se popravljati ili 1. kolokvij ili 2. kolokvij, ili se može izaći na ispit (svo gradivo se ispituje). Rok za javljanje je 11.2. u 12:00.
Autor: Ivan Biočić