portlet_nav

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Statistika

Šifra: 208618
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Marušić
Izvođači: dr. sc. Ivan Biočić - Seminar
dr. sc. Nikolina Milinčević - Seminar
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Po završetku kolegija studenti će znati

- koristiti i interpretirati osnovne opisne statistike
- razlikovati i interpretirati osnovne pojmove teorije vjerojatnosti
- primijeniti i interpretirati osnovne statističke metode
- izvesti osnovne statističke procedure u programskom okruženju R
- prikazati rezultate statističke analize


NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod (1 sat predavanja)
Primjeri statističkih problema. Populacija i uzorak. Statistički software (R).
2. Deskriptivne statistike (6 sati predavanja + 6 sati vježbi) Statističko obilježje i varijabla. Tablični i grafički prikaz statističkih podataka. Sredine.
Mjere varijabilnosti. Mjere lokacije.
3. Osnove vjerojatnosti (7 sati predavanja + 8 sati vježbi)
Vjerojatnosni prostor. Zadavanje vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Diskretne i neprekidne slučajne varijable. Gustoća, matematičko očekivanje i varijanca slučajne varijable. Slučajni vektor. Kovarijanca i koeficijent korelacije. Bernoullijeva i binomna razdioba. Poissonova razdioba. Normalna razdioba.
4. Procjena parametara modela (6 sati predavanja + 4 sata vježbi)
Slučajni uzorak. Točkovne procjene parametara srednje vrijednosti i varijance. Pouzdani intervali za parametar srednje vrijednosti; normalni uzorak (t-razdioba), veliki uzorak. Pouzdani intervali za parametar proporcije.
5. Testiranje statističkih hipoteza (7 sati predavanja + 8 sati vježbi)
Statistički test. Pogreške prve i druge vrste; jakost testa. Testovi o parametru srednje vrijednosti; t-test i na osnovi velikih uzoraka (o parametru proporcije). Test usporedbe srednjih vrijednosti (t-test). Test usporedbe varijanci (F-test). Hi kvadrat-test.
6. Linearni modeli (3 sati predavanja + 4 sata vježbi)
Linearni regresijski model. Pouzdani intervali za parametre pravca. Testiranje hipoteza o parametrima pravca. Predviđanje. Jednofaktorska analiza varijance
Literatura:
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Ivan Biočić:

  Četvrtak 10-12; ili po dogovoru; konzultacije moguće i telefonski (broj 01/460-5781).

  Obavezna najava mailom.

  Lokacija: 302
 • dr. sc. Nikolina Milinčević:

  Cetvrtak po dogovoru. Obavezna ranija najava mailom.

  Lokacija: Ured 205, PMF-MO

Obavijesti

Rezultati popravnih kolokvija nalaze se ovdje.

Uvidi će se održati u ponedjeljak 19.2. u 12:30 u uredu 302 (PMF-MO).

Studenti koji žele odbiti pozitivnu ocjenu, moraju se javiti profesoru najkasnije do utorka 20.2. u 14:00.

Autor: Ivan Biočić

Ovdje možete naći konačne rezultate na kolegiju nakon 2. kolokvija te ocjene.

 • Uvidi u 2. kolokvij održat će se u ponedjeljak 5.2. u 13h u uredu as. Biočića (ured 302 na 3. katu PMF-MO-a).
 • Ukoliko netko ne želi ponuđenu pozitivnu ocjenu, mora se javiti profesoru na mail najkasnije do 5.2. u 23:59. U suprotnom, ocjena će biti upisana u Studomat i ne može se više pristupiti popravku ocjene.
 • Popravak kolokvija održat će se 14.2., te studenti moraju javiti as. Biočiću na mail što će popravljati. Može se popravljati ili 1. kolokvij ili 2. kolokvij, ili se može izaći na ispit (svo gradivo se ispituje). Rok za javljanje je 11.2. u 12:00.
Autor: Ivan Biočić