O djelatniku

prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija:
104
Konzultacije:

KONZULTACIJE se u pandemijskim uvjetima održavaju elektronski -emailom ili prema posebnom dogovoru.

NASTAVA  U ZIMSKOM SEMESTRU

PRINCIPI REGIONALIZACIJE: petak 11:30 - 14:45

POVIJEST OKOLIŠA: ponedjeljak 17:00 -20:00

Znanstveni rad (Doktorski studij): petkom od 14:00

OBAVIJEST:

Obavijesti o održavanju nastave iz predmeta Znanstveni rad na Doktorskom studiju će biti objavljene na stranici Doktorskog studija

Nastava iz predmeta na preddiplomskom studiju se odvija u dvije skupine naizmjence kontaktno uz istovremeno korištenje ZOOM platforme.

Nastava na diplomskom studiju se održava u jednoj skupini kontaktno, po rasporedu.

Telefon:
01/4895 428

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Borna Fuerst-Bjeliš, znanstvena savjetnica i redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju. God 2012. dobila je nagradu „Federik Grisogono“ za znanstvena ostvarenja i osobit doprinos razvoju geografije u Hrvatskoj. U razdoblju od 2017-19 obnašala je dužnost dopredsjednice Europskog udruženja za povijest okoliša (ESEH),  a  od 2016.  je i članica Upravnog odbora Komisije za marginalizaciju i globalizaciju Međunarodne geografske unije (IGU). Hrvatska je koordinatorica Međunarodne godine globalnog razumjevanja (IYGU), inicijative Međunarodne geografske unije (2016.). 

Diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983, magistrirala 1990, a doktorsku disertaciju obranila 1996. godine na istom sveučilištu. Nakon doktorata usavršavala se na više inozemnih instituta i sveučilišta u okviru kraćih studijskih boravaka (St. Gallen, Bern, Madrid, Boston). Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a pasivno njemačkim, talijanskim i slovenskim.


Od 1984. – 1989. godine bila je zaposlena kao član uredništva na Kartografskom odjelu Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, a od 1989. godine do danas na Sveučilištu u Zagrebu / Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku Geografskog odsjeka. Od 1997. obnašala je više funkcija na Sveučilištu u Zagrebu (predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća Prirodoslovnog područja, članica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata SuZ), na razini fakulteta (prodekanica za međunarodnu suradnju , ECTS koordinatorica i članica Etičkog povjerenstva fakulteta u dva mandata), te na razini Odsjeka (predstojnica Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku u dva mandata, zamjenica pročelnika, voditeljica doktorskog studija u dva mandata).


Područje djelovanja u znanosti je povijest okoliša, posebno prostorno usmjereno na krški mediteranski i perimediteranski prostor, te pogranična područja, historijska geografija i kartografija, te prostorne percepcije i prostorni (regionalni) identiteti. Bila je voditeljica znanstvenog projekta MZOŠ-a i potpore Sveučilišta u Zagrebu o promjenama okoliša, kulturnim pejzažima regionalnim identitetima, koordinatorica za RH na dva međunarodna projekta, te suradnica na još 6 projekta (2 međunarodna).

Uz brojna izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, održala je i 9 plenarnih i sekcijskih pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima  i međunarodnim ljetnim školama u Europi, Kanadi i SAD. Kroz Erasmus program gostovala je u više navrata na Sveučilištu u Portu, Portugal. Dobitnica je plakete i medalje Sveučilišta u Zadru 2015. godine za poseban doprinos suradnji sa sveučilištem.

Od početka nastavne djelatnosti izvodila je nastavu iz ukupno 20 kolegija na Sveučilištu u Zagrebu na studijima Geografije i Znanosti o okolišu na svim razinama studija te na doktorskim studijima na sveučilištima u Zadru i Mostaru. Također izvodi mentorsku nastavu na engleskom jeziku za strane studente. Dosada je bila mentorica u sedamdesetak završnih (diplomskih) radova studenata, u 2 magistarska rada, te 10 doktorskih disertacija.

 Koautorica  je sveučilišnog udžbenika "Historijska geografija Hrvatske" (Sveučilište u Splitu) , urednica knjige  u slobodnom pristupu "Mediterranean Identities - Environment, Society, Culture" (InTechOpen) te urednica, redaktorica i autorica poglavlja u hrvatskim izdanjima knjiga: „Što je povijest okoliša“ (D. Hughes) i „Globalna povijest okoliša“  (I.G. Simmons) (Disput). Također je  autorica i (ko)urednica u Springerovim serijama "The perspectives on geographical marginality" i "Environmental History" (Volume "Environmental Histories of the Dinaric Karst").

Članica je većeg broja međunarodnih asocijacija (International Geographic Union /Marginalization and regional and local response commission; European Society for Environmental History; Association for Croatian Studies; Association of American Geographers/ Specialty group Environment and Perception) kao i hrvatskih znanstveno-stručnih asocijacija (Hrvatsko geografsko društvo; Hrvatsko kartografsko društvo; Hrvatsko geomorfološko društvo), a u većini je članica upravnih tijela. Bila je članicom znanstvenih odbora brojnih nacionalnih i internacionalnih konferencija, a inicijator i predsjednik organizacijskog odbora prve konferencije Međunarodne geografske unije  održane u Hrvatskoj, u Dubrovniku 2012.,  kao i 9. bienalne konferencije Europskog udruženja za povijest okoliša 2017. u Zagrebu.

Na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti (uredništvo časopisa, gostovanja u znanstvenim i znanstveno-popularnim emisijama HTV-a („Znanstvena petica“) i III. Programa Hrvatskog radija („Doba znanosti“, „Forum“), te držala javna predavanja u Hrvatskom geografskom društvu u Zagrebu i Zadru.

Humanitarni angažman

Prijatelj i donator  Programa UNICEF-a  Čuvari djetinjstvaSOS Dječje selo Lekenik Hrvatska i neprofitne nevladine Udruge Prijatelji životinja.

 

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

EXTENDED CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

NASTAVA