Fourierovi redovi i primjene

Šifra: 36924
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Mario Stipčić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s osnovama Fourierove analize i motivirati ih za nastavak studija u ovom području (ističući brojne primjene ove teorije).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod. Prostori L1 i L2. Baze u L2.
2. Fourierovi koeficijenti. Fourierovi redovi. Kompleksni oblik. Primjeri. L2 - konvergencija. Plancherelov identitet.
3. Pitanje točkovne konvergencije. Riemann - Lebesgueova lema.
4. Dirichletova jezgra. Dirichletov integral. Riemannov princip lokalizacije. Dinijev test. Lipschitzov test.
5. Dirichletov teorem. Uniformna konvergencija.
6. Gibbsov fenomen. Diskusija o konvergenciji: Kolmogorovljev primjer, Carlesonov teorem.
7. Cesaro sumabilnost. Fejerov teorem.
8. Razne primjene: Weierstrassova aproksimacija, izoperimetrički problem, jednadžba topline.
9. Motivacijsko predavanje 1: Grupovna struktura i pripadna poopćenja.
10. Motivacijsko predavanje 2: Fourierov integral, primjena na diferencijalne jednadžbe, primjena na centralni granični teorem.
11. Motivacijsko predavanje 3: Heisenbergova nejednakost, primjena na teoriju informacija, Gaborovi sustavi.
12. Motivacijsko predavanje 4: Analiza i sinteza signala, valići.
13. Motivacijsko predavanje 5: Teorem o prostim brojevima.
Literatura:
  1. H. Dym, H. P. McKean: Fourier Series and Integrals
  2. J. Duoandikoetxea: Fourier Analysis, GSM Vol. 29
5. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni studij - Matematika

6. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni studij - Matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Kliknite na podstranicu Materijali