Obrada signala

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Obrada signala

Šifra: 239802
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivica Nakić
Izvođači: prof. dr. sc. Ivica Nakić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s nekoliko važnih i zanimljivih tema vezanih za obradu signala, s naglaskom na primjene u obradi zvučnih i vizualnih signala.

NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Veza zvuka i Fourierovih redova. Osnovna svojstva Fourierovih redova.
2. Diskretna Fourierova analiza i diskretna Fourierova transformacija.
3. Teorem o uzorkovanju.
4. Brza Fourierova transformacija.
5. Diskretna kosinusova transformacija.
6. Diskretni vremenski filteri.
7. Niskopropusni i visokopropusni filteri.
8. Simetrični filteri.
9. Valići, motivacija i osnovni primjeri.
10. Diskretna valićka transformacija.
11. Digitalna slika, osnovne operacije na digitalnim slikama.
12. Operacije na slikama bazirane na filterima.
13. Tenzorski produkti i primjena na operacije nad digitalnim slikama
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 2
Položen : Numerička matematika
5. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Matematika

6. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Ivica Nakić:

    po dogovoru preko e-maila

    Lokacija: 312

Obavijesti