Osnove fizike 3

Osnove fizike 3

Matematički odsjek

Obavijesti

Osnove fizike 3

Šifra: 201721
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Planinić - Predavanja
Izvođači: David Karatović - Auditorne vježbe
Antonija Utrobičić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Fizika je temeljna prirodna znanost za razumijevanje pojava i procesa u makrosvijetu i mikrosvijetu, uključujući i najudaljenije točke svemira. Predmeti Osnove fizike 1, 2, 3 i 4 predstavljaju nedjeljivu cjelinu, kroz koju studenti stječu bitna znanja iz fizike, koja su neophodna za uspješan nastavak i završetak studija fizike, odnosno dvopredmetnog studija koji sadrži fiziku.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Valne pojave. Transverzalni i longitudinalni val u elastičnom sredstvu. Progresivni val u beskonačnom sredstvu. Stacionarni val (modovi) u konačnom sredstvu. Diferencijalna jednadžba valnog gibanja. Impedancija sredstva i refleksija vala. Fazna i grupna brzina. Dopplerova pojava. Ultrazvuk. Elektromagnetski valovi. Poyntingov vektor.
2. Fotometrijske veličine. Geometrijska optika. Disperzija svjetlosti. Optički instrumenti. Valna narav svjetlosti. Interferencija, ogib, polarizacija svjetlosti. Interferencijski filtri. Optička rešetka. Polaroidi. Dvolom svjetlosti u kristalu. Ogib roentgenskih zraka u kristalnoj tvari.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Nastava se sastoji od predavanja, vježbi i seminara. Predavanja su prilagođena studentima kao budućim nastavnicima fizike, a popraćena su pokusima, kojima se ilustriraju osnovne zakonitosti u prirodi. Vježbe se oslanjaju na predavanja, a sastoje se od rješavanja zadataka, koji se odnose na pojave i procese u prirodi. Seminar sadrži problemske zadatke, koji pomažu u usvajanju gradiva s razumijevanjem. Studenti samostalno iznose pojedine teme iz fizike. Uspješnost studenata u usvajanju gradiva prati se tijekom semestra testovima i pismenim radovima.

UVJETI ZA POTPIS: Potpis na kraju semestra uvjetuje se pristupanjem predviđenim testovima i pismenim radovima, kao i redovitim pohađanjem nastave.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Studenti koji uspješno riješe predviđene testove i pismene radove oslobađaju se pismenog ispita.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Diferencijalni i integralni račun 1
Položen : Osnove fizike 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan