Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Vjerojatnost

Šifra: 36905
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Snježana Lubura Strunjak - Predavanja
prof. dr. sc. Zoran Vondraček - Predavanja
Izvođači: Snježana Lubura Strunjak - Auditorne vježbe
Nikolina Milinčević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s osnovama teorije vjerojatnosti.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Osnovni pojmovi vjerojatnosti. Prostor elementarnih događaja. Događaji. Klasične definicije vjerojatnosti (vjerojatnost a posteriori i vjerojatnost a priori). Vjerojatnosni prostor. Osnovna svojstva vjerojatnosti. (3 sata)
2. Diskretni vjerojatnosni prostor. Konstrukcija konačnog vjerojatnosnog prostora. Diskusija prebrojivog vjerojatnosnog prostora. Laplaceov model. Primjene kombinatorike na rješavanje elementarnih problema iz teorije vjerojatnosti. (2 sata)
3. Geometrijske vjerojatnosti. (2 sata)
4. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula. Borelov zakon 0-1. (2 sata)
5. Ponavljanje pokusa. Kartezijev produkt diskretnih vjerojatnosnih pokusa. Nezavisni i zavisni pokusi - konstrukcija adekvatnog matematičkog modela. (3 sata)
6. Bernoullijeva shema. Binomna razdioba. Zakon razdiobe diskretne slučajne varijable. Primjeri najvažnijih diskretnih razdioba. Aproksimacija binomne razdiobe - Poissonov teorem i Moivre-Laplaceovi teoremi. (6 sati)
7. Diskretne slučajne varijable. Funkcija gustoće vjerojatnosti. Funkcija distribucije. Funkcije diskretnih slučajnih varijabli. Diskretni slučajni vektori. Funkcija gustoće vjerojatnosti slučajnog vektora. Nezavisnost slučajnih varijabli. Polinomijalni slučajni vektor. Matematičko očekivanje i njegova osnovna svojstva. Varijanca. Čebiševljeva nejednakost. Konvergencija slučajnih varijabli. Slabi i jaki zakon velikih brojeva. (9 sati)
8. Neprekidne slučajne varijable. Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable. Primjeri neprekidnih slučajnih varijabli. Matematičko očekivanje i varijanca neprekidnih slučajnih varijabli. Nezavisnost neprekidnih slučajnih varijabli. Određivanje gustoće od funkcije neprekidne slučajne varijable. Primjene na veze među važnim neprekidnim razdiobama. Nezavisne normalne varijable. Gama razdioba. Hi kvadrat - razdioba. Fisherova razdioba. Centralni granični teorem (bez dokaza) i njegove primjene. Gustoća dvodimenzionalnog neprekidnog slučajnog vektora. Funkcija gustoće neprekidnog slučajnog vektora. Gustoća funkcije slučajnog vektora. Uvjetna gustoća. (12 sati)
9. Poissonov slučajni proces. (3 sata)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Snježana Lubura Strunjak :

  Kontakne: ponedjeljak 10-11h (obavezna najava mailom)

  Online: utorak 13-14h

  Lokacija: A313
 • Nikolina Milinčević mag. math.:

  Utorak 12.00h u uredu 205 uz prethodnu najavu emailom.

  Utorak 13.00h online konzultacije na linku uz prethodnu najavu emailom (ili po dogovoru): https://us02web.zoom.us/j/85797394750?pwd=SzdNbjI0aXB4Qk4vOEtFRzlvc3dtZz09

  Lokacija: Ured 205, PMF-MO

SADRŽAJ

Link na staru stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/vjer/

Demonstrature: Borna Šimić (e-mail: bornsimi@student.math.hr )

                            Tea Arvaj (e-mail: teaarva@student.math.hr )

 


 • Mole se svi studenti da na kolokvij dođu 15 minuta ranije (tj. u 7.45). Raspored po učionicama je objavljen (REPOZITORIJ - lijevi rub web stranice).
 • Osim pribora za pisanje, nisu dopušteni drugi predmeti (pernice, kalkulatori, torbe, ruksaci, mobiteli, jakne, ...). Molimo studente da tijekom pisanja druge predmete osim pribora za pisanje ne drže u svojoj blizini, nego sve svoje stvari ostave na za to predviđeno mjesto.
 • Korištenje mobitela je strogo zabranjeno. Molimo studente da svoje mobitele tijekom pisanja ne drže u svojoj blizini (ispod klupe, u džepovima ili slično).
 • Donošenje vlastitih papira nije potrebno. Svi dodatni papiri bit će omogućeni.
Autor: Nikolina Milinčević
Popis obavijesti